Hizmet Standartları Tablosu

Hizmet Standartları Tablosu

Hizmet Standartları Tablosu

z05.10.2010

TUZLA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI – HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ


SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Kot Kesit Rölevesi

 1. Başvuru ve beyan dilekçesi

 2. Aplikasyon krokisi

 3. Tapu fotokopisi

 4. Malik değilse vekalet

 5. Harçların ödenmesi

10 Gün

2

İnşaat İstikamet Rölevesi

 1. Başvuru ve beyan dilekçesi

 2. Aplikasyon krokisi

 3. Tapu fotokopisi

 4. İmar Durumu

 5. Malik değilse vekalet

 6. Harçların ödenmesi

10 Gün

3

Kontr Gabari

 1. Başvuru ve beyan dilekçesi

 2. Aplikasyon krokisi

 3. Tapu fotokopisi

 4. İmar Durumu

 5. Malik değilse vekalet

 6. Harçların ödenmesi

10 Gün

4


İfraz Tevhit Değişiklik Tasarımı- Teklif Folyesi

 1. Başvuru ve beyan dilekçesi

 2. Aplikasyon krokisi

 3. Tapu fotokopisi

 4. İmar Durumu

 5. Malik değilse vekalet

 6. Harçların ödenmesi

 7. Değişiklik tasarımı teklifi

10 Gün

5

İmar uygulaması

İfrazlı tapu vermek

 1. Özel parselasyon krokisi ve çapı

 2. Tapu

 3. Adres bilgileri

24 ay

6

Tescil edilmiş İmar uygulamalarında Sınır düzeltme işi

1- Dilekçe

2- Karşılıklı muvafakatname

 1. Vekalet/ veraset ilamı

6 ay

7

İfrazlı Tapu Dağıtımı

1- Kimlik beyanı

2- Tapu harcının ödenmesi

3- Vergi borcunun olmadığına dair yazı

Aynı gün

8

Taşınmaz kiralama

1- Nüfus Cüzdanı Sureti (ihale şartnamesi gereği)
2- Yerleşim Yeri Belgesi
3- Geçici Teminat Makbuzu
4- Şartname Bedeli Makbuzu
5- Tüzel kişilerden: Ticaret sicil belgesi, imza sirküleri

1 ay

9

Taşınmaz satışı

1- Nüfus Cüzdanı Sureti (ihale şartnamesi gereği)
2- Yerleşim Yeri Belgesi
3- Geçici Teminat Makbuzu
4- Şartname Bedeli Makbuzu
5- Tüzel kişilerden: Ticaret sicil belgesi, imza sirküleri

3 ay

10

İşgalin tespiti

1- Dilekçe
2- Harç ödenmesi

1 ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri


İsim

: Zeki AYDIN

İsim

: Serhan KURAL

Unvan

: Emlak ve İstimlak Müdürü

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Tel

: 444 09 06 – 4759

Tel

: 444 09 06 – 4724

Faks

:

Faks

:

E-Posta

: z.aydin@tuzla.bel.tr

E-Posta

: serhankural@tuzla.bel.tr


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Tranşe Ruhsatı verilmesi

Harç makbuzu

İlgili kurumlardan alınan onaylar

1-5 gün

2

Asfalt dökülmesi

Dilekçe (e-mail)

1 yıl

3

Yol açılması

Dilekçe (e-mail)

1 yıl

4

Yol genişletmesi

Dilekçe (e-mail)

1 yıl

5

Yağmur suyu kanalı yapılması

Dilekçe (e-mail)

1 yıl

6

Bordür tretuar yapımı

Dilekçe (e-mail)

1 yıl

7

Izgara ve Kanal Temizliği

Dilekçe (e-mail, telefon)

Meteorolojik duruma göre sürekli yapılıyor

8

İşgallerin ve harita ölçümlerin belirlenmesi

Dilekçe (e-mail)

15 GÜN

9

Asfalt tamiri

Dilekçe (e-mail)

15 GÜN

10

Bordür tretuar tamiri

Dilekçe (e-mail)

15 GÜN

11

Gezi- düğün vb. için Araç verilmesi

Dilekçe

Düğün davetiyesi veya Gezi Programı

1 hafta

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri


İsim

: İsmail ÇOLAK

İsim

: Serhan KURAL

Unvan

: Fen İşleri Müdürü

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Tel

: 446 86 00 – 3050

Tel

: 446 86 00 - 3011

Faks

: 446 86 37

Faks

: 446 86 26

E-Posta

: i.colak@tuzla.bel.tr

E-Posta

: serhankural@tuzla.bel.tr


HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Hukuki Bilgilendirme ve Yönlendirme

 1. İhtilafa İlişkin Bilgi ve Belgeler ile Mahkeme Kararı Mevcutsa Karar Örnekleri

1 Gün

2
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri


İsim

: Bahir KURT

İsim

: Av.Mehmet ÇELİKEL

Unvan

: Hukuk İşleri Müdürü

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Tel

: 444 09 06 - 4744

Tel

: 444 09 06 – 4725

Faks

:

Faks

:

E-Posta

: b.kurt@tuzla.bel.tr

E-Posta

: mehmetcelikel@tuzla.bel.tr


İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

İmar Durumu

Dilekçe, Tapu, Çap, Röperli Kroki, Harç.

1 Gün

2

Avan Proje Tasdiki

Dilekçe, Tapu, Çap, Röperli Kroki, İnş. İstikamet, Kot Kesit, Kontr Gabari, Muvafakatname, Mimari Proje, Harç,imar durumu,vekaletname,Tapu Kayıt Dökümü,Borcu Yoktur Yazısı.

2 Gün

3

Mimari-Statik Proje Onayı

Dilekçe, Tapu, Çap, Röperli Kroki, İnş. İstikamet, Kot Kesit, Kontr Gabari, Muvafakatname, Mimari, Statik, Makine, Elektrik Projeleri, Sığınak Tastiği, Trafo Belgesi, Yol Katılım Bedel Tahsili, İski Yazısı, Proje Tescil Belgesi, İtfaiye Yazısı, Tesis İzin Belgesi, Çed Raporu, B.A. Hesap, Kanal Projesi, Jeolojik Etüt, Yapı Denetim İzin Belgesi, Yapı Denetim Sözleşmesi, Bakanlık Onaylı Yibf Belgesi, Yapı Denetim Taahhütnamesi, Müteahhit Tic. Oda Kaydı, Müteahhitin Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge, Noter Tasdikli Müteahhit Taahhütnamesi, Proje Cd'leri, Şantiye Şefi Sicil Durum Belgesi, Şantiye Şefi Diploma Sureti, Şantiye Şefi Sözleşmesi, Proje Müelliflerinin İlgili Odalardan Alınmış Sicil Durum Belgeleri, Harç.Proje Kontrolünde Eksiklerin Tamamlanması,Otopark Bedelleri Tahsili,Vekaletname.Parselde bina olan durumlarda Yıkım Ruhsatı.

1 Hafta

4

Mimari-Statik Proje Tadilatı Onayı

Dilekçe, Tapu, Çap, Röperli Kroki, İnş. İstikamet, Kot Kesit, Kontr Gabari, Muvafakatname, Mimari, Statik, Makine, Elektrik Projeleri, Sığınak Tastiği, Trafo Belgesi, Yol Katılım Bedel Tahsili, İski Yazısı, Proje Tescil Belgesi, İtfaiye Yazısı, Tesis İzin Belgesi, Çed Raporu, B.A. Hesap, Kanal Projesi, Jeolojik Etüt, Yapı Denetim İzin Belgesi, Yapı Denetim Sözleşmesi, Bakanlık Onaylı Yibf Belgesi, Yapı Denetim Taahhütnamesi, Müteahhit Tic. Oda Kaydı, Müteahhitin Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge, Noter Tasdikli Müteahhit Taahhütnamesi, Proje Cd'leri, Şantiye Şefi Sicil Durum Belgesi, Şantiye Şefi Diploma Sureti, Şantiye Şefi Sözleşmesi, Proje Müelliflerinin İlgili Odalardan Alınmış Sicil Durum Belgeleri, Yerinde Kontrol, Harç.Proje düzeltme ve eksiklerinin tamamlanması,ilave otopark bedeli tahsili,vekaletname.

1 Hafta

5

Ruhsat Temdidi

Dilekçe, Tapu, Çap, Röperli Kroki, İnş. İstikamet Belgesi, İmar Durumu, Kontr Gabari, Yapı Denetim Firması Sağlamlık Raporu, Müteahhit Taahütnamesi, Müteahhit Tic. Oda Kaydı, Müteahhit Vergi Levhası, Şantiye Şefi Sözleşmesi, Şantiye Şefi Sicil Durum Belgesi, Şantiye Şefi Diploma Sureti, Yapı Denetim Sözleşmesi, Yapı Denetim İzin Belgesi, Yapı Denetim Taahhütnamesi, Bakanlık Onaylı Yibf Belgesi, Yerinde Kontrol, Harç.

1 Hafta

6

Vaziyet Plan Tasdiki

Dilekçe, Tapu, Çap, Röperli Kroki, İnşaat İstikamet Belgesi, İmar Durumu,Kot Kesit

1 Gün

7

Yapı Kullanma İzin Belgesi(İSKAN)

Dilekçe, Sığınak Uygunluk Yazısı, İSKİ Kanal Bağlantı Yazısı, Ssk Prim Borcu Kesme Yazısı, İtfaiye Olur Raporu, Tesisat Muayene Raporu, Güncel Bina için Kontr Gabari, Yapı Denetim Firma Oluru, Yapı Denetim Onaylı İş Bitirme Tutanağı,Rıhtım Vergi Dairesi Yazısı,SGK ilişkisizlik yazısı, Yerinde Kontrol,Mali Hizmetler Emlak Beyanları tamamlanması,Harç.

3 gün

8

Kaçak Yapı Kontrolü Ve İşlemleri

Yazılı Veya Sözlü Başvuru, Yapı Tatil Tutanağı, Rapor, Durdurma Emri Tutanağı, Savcılık Suç Duyurusu, Encümen Kararı, Yıkım İçin Emniyet, Fen İşleri, Sağlık İşleri, Atölye, Zabıta Müdürlüğü Yazıları, Yıkım Tutanağı, Yıkım Fotoğrafları.

1 Hafta

9

Makine Elektrik İskan

Dilekçe, Temelüstü Ruhsatı,Asansör Tescil Belgesi, Yapı Denetim Makine ve ElektriK Mühendisi Tarafından Onaylı Tesisat Raporları,Enerji Kimlik Belgesi,İtfaiye Raporu,Harç.

2 gün

10

Isı Yalıtım Raporu

Dilekçe, Yapı Denetim Evrakları, Onaylı Isı Yalıtım Raporu,Bina Yalıtım Fotoğrafları,Harç.

2 gün

11

Asansör Tescil Belgesi

Dilekçe, Temelüstü Ruhsatı, Asansör Projesi,Mühendis Yıllık Bakım Sözleşmesi, Asansör Firması Ce Belgesi, Kullanılan Malzemelerin Ce Belgeleri,AT uygunluk beyanı,Asansör Son Kontrol Formu,Asansörün yerinde Kontrolu Harç.

3 gün

12

Yapı Denetim Firması Kontrol İşlemleri

Dilekçe, Hakediş Raporu, Her Kat İçin Beton Döküm Tutanakları, Kalıp İmalatı Kontrolü Tutanağı, Her Kat İçin Beton Basınç Dayanım Raporu, Çelik Çekme Dayanım Raporu, Hakediş Faturaları, Fotoğraflar, Yapıdan Sorumlu Yapı Denetim Personel Listesi.

3 gün

13

Temdit Ruhsatı Hazırlanması

Dillekçe, Tapu Sicil Yazısı, Harç, Vatandaş, Proje Müellifleri, Yapı Denetim, Müteahhit, Şantiye Şefi İmzaları.

1 Hafta

14

Tadilat Ruhsatı Hazırlanması

Dilekçe, Tapu Sicil Yazısı, Toprak Döküm Bedel Tahakkuku, Harç, Yapı Ruhsatı, Vatandaş, Proje Müellifleri, Yapı Denetim Firma Yetkilileri, Müteahhit, Şantiye Şefi İmzaları.

2 gün

15

Kat İrtifak Tesisi

Dilekçe,Temel Üstü Vizesi Alınmış Yapı Ruhsatı, Mimari Proje, Harç.

1 Gün

16

Yıkım Ruhsatı Hazırlanması

Dilekçe, Su Kesim, Elektrik Kesim Yazıları, Muhtarlık Bina Boş Belgesi, Fotoğraf, Teknik Uygulama Sorumluluğu Taahhüt Belgesi, Tarihi Eserse Anıtlar Kurulu Kararı, Hacim Miktarı Yazısı, Moloz Döküm Tahsili, Harç.

1 Gün

17

Temelüstü Ruhsatı Hazırlanması

İski Yazısı, Dilekçe, Kontr Gabari, Yapı Ruhsatı, Harç, Yapı Denetim Firma İmzaları, Proje Müellif İmzaları.

1 Gün

18

Yapı Ruhsatı Hazırlanması

Tapu Sicil Yazısı, Toprak Döküm Bedeli Tahakkuku, Mali Hizmetler Yazısı, Yapı Ruhsatı, İski, Ayedaş, Ssk Yazıları, Harç, Müteahhit, Şantiye Şefi, Yapı Denetim Firma Yetkilileri, Proje Müellifleri İmzaları.

2 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri


İsim

: İzzet GÖZEN

İsim

: Serhan KURAL

Unvan

: İmar ve Şehircilik Müdürü

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Tel

: 444 0 906 – 3020

Tel

: 444 09 06-3011

Faks

:

Faks

: 446 86 26

E-Posta

: i.gozen@tuzla.bel.tr

E-Posta

: serhankural@tuzla.bel.tr


İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Stajyer Öğrenci Başvurusu

 1. Dilekçe

2 Gün

2

İş Başvurusu

 1. Dilekçe

 2. Özgeçmiş

2 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri


İsim

: Semanur YAVUZ

İsim

: Ahmet ÇABUK

Unvan

: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Tel

: 444 09 06 – 4760

Tel

: 0216 444 09 06 - 4721

Faks

: 446 86 79

Faks

:

E-Posta

: s.yavuz@tuzla.bel.tr

E-Posta

: ahmetcabuk@tuzla.bel.tr


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Sicil Açma ve Güncelleme

 1. TC Kimlik No

 2. Adres ve Telefon Bilgileri

 3. Firma Kaşesi (Kurum ise)

3 dk.

2

Emlak Bildirimi
(Bina -Arsa- Arazi)

 1. Vergi Bildirimi

 2. Tapu Fotokopisi

 3. TC Kimlik No

 4. Vekaletname (Vekil ise)

10 dk.

3

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi

 1. Vergi Bildirimi

 2. Vergi Levhası

 3. Kira Kontratı (Kiracı ise)

 4. Vekaletname (Vekil ise)

10 dk.

4

İlan ve Reklam Vergisi Beyanı
(Broşür, Afiş, Bez ilan vs.)

 1. Vergi Beyannamesi

 2. İzin Belgesi (Bez Afiş için Zabıta Müdürlüğü’nden)

 3. Fatura (Yeni Tabelalar için)

 4. Vekaletname (Vekil ise)

10 dk.

5

Genel Tahakkuk İşlemleri

 1. Belediyenin İlgili Biriminden Alınan Tahakkuk Evrakı

3 dk.

6

Tahsilat İşlemleri
(Kredi Kartı-Nakit)

 1. TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

3 dk.

7

İnternet ile Borç Ödeme

 1. TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

 2. Şifre, Kredi Kartı Bilgileri

5 dk.

8

Telefon ile Borç Ödeme

 1. TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

 2. Şifre, Kredi Kartı Bilgileri

5 dk.

9

Telefon ile Borç Sorgulama

 1. TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

2 dk.

10

Emlak Bildirim (Sicil Bilgileri) Dökümü

Emlak Vergisi Değeri (Rayiç Değer)

 1. TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

2 dk.

11

Borç Ekstresi Dökümü

 1. TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

2-4 dk.

12

Gayrimenkul Kaydı Kontrolü
(Yeşil Kart – Sosyal Yardım)

 1. TC Kimlik No veya Mükellef Sicil No

5 dk.

13

Düzeltme ve İade İşlemleri

 1. TC Kimlik No

 2. Dilekçe

 3. Tahsilat Makbuzu Asılları

7 Gün

14

Asker Ailesi Yardımı Ödemeleri

 1. TC Kimlik No

 2. Banka Hesap Numarası

10 dk.

15

Sosyal Yardım Ödemeleri

 1. TC Kimlik No

 2. Banka Hesap Numarası

10 dk.

16

Ödemeler

(Hakediş Dosyaları)

 1. TC Kimlik No

 2. Vekaletname (vekil ise)

 3. Banka Hesap Numarası

 4. Vergi Borcu Yoktur Yazısı

 5. SGK Borcu Yoktur Yazısı

10 dk.

17

Geçici Teminat İadesi

 1. TC Kimlik No

 2. İlgili Birim Yazısı

 3. Makbuzun Aslı

 4. Banka Hesap Numarası

 5. Vekaletname, İmza Sirküleri,Kaşe (Kurum ise)

20 dk.

18

Teminat İadesi

 1. TC Kimlik No

 2. İlgili Birim Yazısı

 3. Makbuzun Aslı (Teminat nakit yatırılmış ise)

 4. Vekaletname, İmza Sirküleri, Kaşe (Kurum ise)

 5. Banka Hesap Numarası

20 dk.


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri


İsim

: Hüseyin YILMAZ

İsim

: Ahmet ÇABUK

Unvan

: Mali Hizmetler Müdürü

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Tel

: 0216 444 09 06 - 4750

Tel

: 0216 444 09 06 - 4721

Faks

: 0216 581 47 87

Faks

:

E-Posta

: h.yilmaz@tuzla.bel.tr

E-Posta

: ahmetcabuk@tuzla.bel.tr


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Ağaç Kesimi Ve Budama

Dilekçe, E-Mail

7-10 Gün

2

Park Yapımı

Dilekçe, E-Mail

3-6 Ay

3

Ot Biçimi

Dilekçe, E-Mail

7-10 Gün

4

Park Bakımı

Dilekçe, E-Mail

3-5 Gün

5

Ağaç Dikimi

Dilekçe, E-Mail

Eylül – Ekim – Kasım

6

Kamu Kurumları Çevre Düzenlemesi

Dilekçe, E-Mail

2-3 Ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri


İsim

: Ali Furkan YANIK

İsim

: Ahmet ÇABUK

Unvan

: Park ve Bahçeler Müdürü

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Tel

: 444 09 06 – 3070

Tel

: 444 09 06 – 4721

Faks

:

Faks

:

E-Posta

: a.f.yanik@tuzla.bel.tr

E-Posta

: ahmetcabuk@tuzla.bel.tr

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Plan Tadilatı Hazırlamak

 1. Dilekçe

 2. Tapu

 3. Çap

6 Ay

2

Ücret Karşılığında Onaylı Plan Paftası Vermek

-

Aynı Gün 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri


İsim

: Cemil ERDÖL

İsim

: Serhan KURAL

Unvan

: Plan ve Proje Müdürü

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Tel

: 444 09 06 - 3026

Tel

: 444 09 06 – 4724

Faks

:

Faks

: 581 47 80

E-Posta

: c.erdol@tuzla.bel.tr

E-Posta

: serhankural@tuzla.bel.tr


RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

(Sıhhi Müesseseler için)Şahıs İşletmelerinden

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu

3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı

5- Vergi Levhası fotokopisi

6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7- 2 adet Vesikalık resim

8- Esnaf Odasından faaliyet belgesi

9- Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi

10-Ustalık belgesi (Berber, Kuaför, Saatçi, Terzi vb.) Lokantalardan Aşçılık veya ustalık belgesi

11-İtfaiye raporu, itfaiye raporu gerektiren işletmelerden. İtfaiye raporu gerektirmeyen Tüm işletmelerden Yangın söndürme cihazı faturası istenir. (en az 6 kg’ lık)
12-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin

13-Gıda ile ilgili işletmelerden portör muayenesi


Şirket İşletmelerinden

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu
3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı
5- Vergi Levhası fotokopisi
6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)
7- Ticaret Sicil Gazetesi

8- Ticaret sicil tasdiknamesi

9- Ticaret faaliyet belgesi

10- imza sirküleri

11- Ustalık belgesi (Berber, Kuaför, Saatçi, Terzi vb.) Lokantalardan Aşçılık veya ustalık belgesi

12-İtfaiye raporu, itfaiye raporu gerektiren İşletmelerden. İtfaiye raporu gerektirmeyen Tüm işletmelerden Yangın söndürme cihazı faturası istenir. (en az 6 kg’ lık)
13-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin

14-Gıda ile ilgili işletmelerden portör muayenesi


1 Gün

İşletme yetkilisinin ruhsat dosyası alınarak başvuru alındı belgesi düzenlenir, eksik evraklar var ise bu beyanda belirtilip aynı gün içinde ruhsat düzenlenir ve İlgilisine verilir.2


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
(2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için)Şahıs İşletmelerinden

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu
3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı
5- Vergi Levhası fotokopisi
6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)
7- 2 adet Vesikalık resim

8- Esnaf Odasından faaliyet belgesi

9- Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi

10- İtfaiye raporu (Müracaat Belediyece yapılır)
11-Emisyon iznine tabi ise emisyon izni
12-ÇED yönetmeliği kapsamında olan işletmelerden ÇED raporu
13-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin
14-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise lisans Belgesi
15-İSKİ görüşü ve Deşarj izni (İSKİ görüşüne tabi olanlardan)

16-Çalışma izni, işletme belgesi ve doktor sözleşmesi

(50 kişi ve üzeri Kişi Çalıştıran tüm işletmelerden)

17- Gıda ile ilgili işletmelerin çalışanlarının portör muayenesi


Şirket İşletmelerinden

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu
3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı
5- Vergi Levhası fotokopisi
6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)
7- Ticaret Sicil Gazetesi

8- Ticaret sicil tasdiknamesi

9- Ticaret faaliyet belgesi

10- imza sirküleri

11-İtfaiye raporu (Müracaat Belediyece yapılır)
12-ÇED yönetmeliği kapsamında olan işletmelerden ÇED raporu

13-Emisyon İznine tabi ise Emisyon izni

14-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin
15-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise lisans Belgesi
16-İSKİ görüşü ve Deşarj izni (İSKİ görüşüne tabi Olanlardan)

17- Çalışma izni, işletme belgesi ve doktor sözleşmesi

(50 kişi ve üzeri Kişi Çalıştıran tüm işletmelerden)

18- Gıda ile ilgili işletmelerin çalışanlarından portör Muayenesi.


5 Gün

Belediyece başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir.

3

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
(Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerleri için)

Şahıs İşletmelerinden

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu

3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı

5- Vergi Levhası fotokopisi

6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7- 2 adet Vesikalık resim

8- Esnaf Odasından faaliyet belgesi

9- Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi

10-Ustalık veya aşçılık belgesi (Lokantalardan)

11-Sorumlu müdür sözleşmesi.(İşletmecinin isteğine Bağlı olarak)

12-İtfaiye raporu
13-Çalışanların Nüfus cüzdan örneği, Adli sicil belgesi, Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık Kurumundan alınacak portör muayenesi.

14-Karayolu ve trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin


Şirket İşletmelerinden

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu
3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı
5- Vergi Levhası fotokopisi
6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)
7- Ticaret Sicil Gazetesi

8- Ticaret sicil tasdiknamesi

9- Ticaret faaliyet belgesi

10- imza sirküleri

11-İtfaiye raporu

12-Ustalık ve Aşçılık belgesi (Lokantalardan)

13-Sorumlu müdür sözleşmesi.(İşletmecinin isteğine Bağlı olarak)

14-Çalışanların Nüfus cüzdan örneği, Adli sicil belgesi, Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık Kurumundan alınacak portör muayenesi.

15-Karayolu ve trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin

1 Ay

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırma işlemleri bir ay içinde sonuçlandırılır.


4
Mesul Müdürlük Belgesi

(Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri İçin)


 1. Başvuru dilekçesi,

 2. 2 adet vesikalık resim

 3. Noterden Mesul müdür atadığına dair sözleşme

 4. Vergi levhası

 5. Mesul müdür olarak atanacak kişinin İkametgâh, nüfus cüzdan sureti savcılık kâğıdı ve sağlık portör muayene kartı fotokopisi

 6. Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair portör muayenesi
1 Gün

Belgelerin teslim edilmesinden itibaren bir gün içerisinde düzenlenir

5

Hafta Tatil Ruhsatı

1-Başvuru ve beyan dilekçesi

2-Çalışma Ruhsatının Fotokopisi

1 Gün

İlgilisinin başvurusu üzerine bir gün içinde düzenlenir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,

Hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

: Ruhsat Denetim Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri


İsim

: Hakan POSTALLI

İsim

: Kevser ŞAMLI

Unvan

: Ruhsat Denetim Müdürü

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Tel

: 444 09 06 - 4741

Tel

: 444 09 06 - 4727

Faks

:

Faks

:

E-Posta

: h.postalli@tuzla.bel.tr

E-Posta

: kevsersamli@tuzla.bel.tr


SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Başıboş Hayvanlarla Mücadele

Telefon, e-mail yada birime gelerek ihbarda bulunmak.

5 gün

2

Haşere İlaçlamaları

Telefon, e-mail yada birime gelerek şikayetin bildirilmesi.

5 gün

3

Isırık Faaliyetleri

Isırılan vatandaşın bilgi vermesi

1 gün.

4

Menşe Şahadetnamesi Düzenleme

Sevk edilecek ürün yada hayvana ait bilgiler

1 gün.

5

Cenaze Hizmeti

Defin Ruhsatı Düzenleme

Ölen kişinin nüfus cüzdanı (Nüfus Md.’ne teslim ediliyor)

Ölen kişinin yakınının kimlik bilgileri ve imzası

1 gün.

6

Hasta Nakil Ambulans Hizmeti

Telefon veya şahsen müracaat

1 gün.

7

Psikolojik Danışmanlık

Şahsen müracaat

1 gün.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri


İsim

: Ali Kemal DURGUN

İsim

: Dr. Turgut ÖZCAN

Unvan

: Sağlık İşleri Müdürü

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Tel

: 0216 444 09 06 (4749)

Tel

: 0216 444 09 06 

Faks

: 0216 581 47 49

Faks

E-Posta

: a.k.durgun@tuzla.bel.tr

E-Posta

: turgutozcan@tuzla.bel.tr


TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Tıbbi atık hizmeti

 1. Doktorun diploma fotokopisi

 2. Doktorun kimlik fotokopisi

 3. Başvuru dilekçesi

İşyeri için ek olarak;

 1. Vergi Levhası fotokopisi

 2. Ruhsat Fotokopisi

2 gün

2

Ambalaj Atıklarının Toplanması

e-mail, telefon ile bildirim

1 hafta

3

Bitkisel Atık Yağların Toplanması

e-mail, telefon ile bildirim

1 hafta

4

Elektronik Atıkların Toplanması

e-mail, telefon ile bildirim

1 hafta

5

Atık Pil ve Akümülatörlerin Toplanması

e-mail, telefon ile bildirim

1 hafta

6

Yeşil Atık ve Molozların Toplanması

e-mail, telefon ile bildirim

1 hafta

7

Bazı Tehlikesiz(Stratafor) Atıkların Toplanması

e-mail, telefon ile bildirim

1 hafta

8

Konteyner Faaliyetleri

e-mail, telefon ile bildirim

1-3 hafta

9

Çöp Kutusu Faaliyetleri

e-mail, telefon ile bildirim

1-3 hafta

10

Bordür Boyama Faaliyetleri

e-mail, telefon ile bildirim

1-3 hafta

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri


İsim

: Süleyman ÇETİNKAYA

İsim

: Ahmet ÇABUK

Unvan

: Temizlik İşleri Müdürü

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Tel

: 444 09 06 – 4761

Tel

: 444 09 06 – 4721

Faks


Faks


E-Posta

:s.cetinkaya@tuzla.bel.tr

E-Posta

:ahmetcabuk@tuzla.bel.tr


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Vatandaş Talep ve Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi (Yazılı)


1-Dilekçe (Yazı İşleri Müdürlüğü kayıtlı, vatandaşın isim, adres, telefon ve kimlik numarası bilgilerine haiz)

2-Gerekli durumlarda, müracaat konusuna ilişkin delil belgeler (tapu, tahsis belgesi, rapor, kroki, fotoğraf vs.)

30 Gün

2

Vatandaş Talep ve Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi (Sözlü)

 1. E-mail veya telefonla ulaştırılan talep ve şikâyetlerin kayıt yapıldığı onaylı matbu Form (BİMER Formu, Belediye İstek/Şikâyet Bildirim Formu vs.)


10 Gün

3

Asker Ailesi Yardım Tahkikatı

 1. Asker Aile Yardım Tahkikatı Formu (Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Havaleli)

7 Gün

4

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi

 1. Yapı Ruhsatı veya Yıkım Ruhsatı

 2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yazısı (atık hacim hesabı)

 3. Hafriyatçı kimlik belgeleri

 4. Gerekli durumlarda, araç kiralama belgeleri

 5. Araçların Atık Taşıma İzin Belgeleri (il dışından izinliler için)

 6. Geri kazanma veya bertaraf tesisinin izin belgeleri (il dışından izinliler)

1 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri


İsim

: Taha ARVAS

İsim

: Muammer TERZİ

Unvan

: Zabıta Müdür Yardımcısı

Unvan

: Zabıta Müdürü

Adres

: Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası

Adres

: Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası

Tel

: 444 09 06 – 5020

Tel

: 444 09 06 – 4751

Faks

:

Faks

: 581 47 86

E-Posta

: t.arvas@tuzla.bel.tr

E-Posta

: m.terzi@tuzla.bel.tr


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Sahne, Masa, Sandalye Ve Ses Sistemi Talebi

Dilekçe

3 Gün

2
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri


İsim

: Muammer ÖZDEMİR

İsim

: Ahmet ÇABUK

Unvan

: Destek Hizmetleri Müdürü

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Tel

: 444 09 06 – 4747

Tel

: 444 09 06 - 4721

Faks

:

Faks

:

E-Posta

: m.ozdemir@tuzla.bel.tr

E-Posta

: ahmetcabuk@tuzla.bel.tr


KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Asker aile yardımı

İkametgah belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi (kim müracaat ediyorsa)

Kira kontratı

Nüfus kayıt örneği

2-3 Ay

2

Yardım Talebi

Yeşil kart

Dilekçe

İkametgah belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Kiracı ise “sözleşme”

Hasta ise “sağlık raporu”

1 Ay

3

Engelli Masası Hizmeti

Sağlık Kurulu Raporunun İbrazı

Aynı gün

4

Evlendirme Bölümü (Nikah İşlemleri)

Resimli Nüfus Cüzdanı ve Örnekleri,

İkametgahlar (Muhtarlıklardan alınacak)

Nüfus Cüzdanı Fotokopileri (Hüviyetler resimli ve 10 yılı geçmemiş olacak)

Evlenmeye mani herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığına belirten sağlık raporu (Sağlık Grup Başkanlığından alınacak)

Üçer adet fotograf,

Bir adet yarım kapaklı dosya

U.A. Aile Cüzdanı Ücreti (45 TL)

Not: 17 yaşını doldurmuş olanlar Anne ve Babalarının Muvafakatı ile, 16 yaşını doldurmamışlar ise Mahkeme kararı ile evlenebilirler. Daha küçük yaşta olanların evlenmesi mümkün değildir.


1 Hafta

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri


İsim

: Güven ADA

İsim

: Dr. Turgut ÖZCAN

Unvan

: Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Adres

: Tuzla Belediyesi, Ana Hizmet Binası

Tel

: 444 09 06 - 4756

Tel

: 444 09 06 

Faks

:

Faks

:

E-Posta

: g.ada@tuzla.bel.tr

E-Posta

: turgutozcan@tuzla.bel.tr