Duyurular

Duyurular

E5 Demiryolu Arası İmar Uygulaması Askı Bilgilendirme

z18.09.2023

İçmeler Mahallesi sınırları içinde 888, 3781, 4057, 4058, 4101, 4292, 4295, 4554 ve 4676 sayılı parselleri kapsayan bölgede 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ve 10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre hazırlanan parselasyon planı ve şuyulandırma 5216 sayılı yasanın 7. maddesinin (b) bendine göre kontrol ve onay işlemleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. İmar uygulamasına ait parselasyon planı ve şuyulandırma cetvelleri İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.08.2023 tarih ve 4638-4582 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan parselasyon planının 18.09.2023 tarihinden itibaren belediye ilan panosu ve ilgili mahalle muhtarlığında bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.