Meclis Kararı - 10.01.2020 - 013

                    T.C

                TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                               MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...10.01.2020....

KARAR NO

....013...

 

KARARIN

KONUSU

Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 8460 Ada 2 Parselin bir kısmı ile 471 ve 460 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP değişikliği 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, Ali Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Halil KÜTÜK, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Olgun ÇELİK, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   İMAR KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 09.01.2020             

Rapor No                       : 2020/04                                                                           

Konu                          : Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 8460 Ada

                                          2 Parselin bir kısmı ile 471 ve 460 parsellerin

                                          bir kısmına ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP değişikliği

 

            KOMİSYON İNCELEMESİ:

İlgi:     (a) Başkanlık Teklifi

            (b) İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü’nün 10.12.2019 tarih ve 112305548 sayılı yazısı

(c)  28.12.2019 tarih ve E.45752 sayılı yazımız

 

TALEP:

İlgi (a) Başkanlık teklifi ve ilgi (b) İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi ile Aydınlı Mahallesi 8460 ada 2 parselin bir kısmında Kentsel Hizmet Alanı, 471 ve 460 parsellerin bir kısmında ise istikamet düzenlemesi yapılarak plan değişikliği teklifi hazırlanmıştır.

İlgi (b) sayılı yazı ile İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik hizmeti amacıyla kullanılmak üzere Polis Merkez Amirliği Hizmet Binası yapılabilecek arsaya ihtiyaç duyulduğu belirtilmesi nedeniyle kamu yararına yönelik olarak Aydınlı Mahallesi 8460 ada 2 parselin bir kısmında Kentsel Hizmet Alanı ve ilgi (a) Başkanlık teklifi ile Aydınlı 471 ve 460 parsellerin bir kısmında istikamet düzenlemesi yapılmıştır.

 

     MERİ PLANDAKİ DURUMU:

Aydınlı Mahallesi 8460 ada 2 parsel 30.04.2005- 12.12.2005- 16.08.2011- 12.03.2013- 17.01.2014- 26.02.2018-.24.07.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Tuzla, Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa, Mimarsinan Mahalleri ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda İlköğretim Tesisleri Alanında, 15.10.2012- 08.09.2014- 16.02.2016- 24.11.2017- 21.11.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı’nda İlköğretim Tesis Alanında kalmaktadır.

Aydınlı Mahallesi 460 ve 471 parsellerin plan değişikliğine giren kısımları 15.10.2012- 08.09.2014- 16.02.2016- 24.11.2017- 21.11.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı’nda yolda kalmaktadır.

 

  KURUM GÖRÜŞLERİ:

             İlgi (c) sayılı yazımız ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Kamulaştırma Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuştur.

 

     MÜLKİYET:

     Aydınlı Mahallesi 8460 ada 2 parsel, 460 ve 471 parseller Maliye Hazinesi mülkiyetindedir.

 

    DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:   

İlgi (a) Başkanlık teklifi ve ilgi (b) İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi ile Polis Merkez Amirliği ihtiyacından bahisle kamu yararı taşıdığından Aydınlı Mahallesi 8460 ada 2 parselin bir kısmı “Kentsel Hizmet Alanı” olarak düzenlenmiş ve ilgi (a) Başkanlık teklifi ile 471 ve 460 parsellerin bir kısmında ise istikamet düzenlemesi yapılmıştır.

             1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi yazımız ekinde olup, incelenerek karar alınmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b ve 5393 sayılı yasanın 18/c maddesine göre konunun Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Şeklinde hazırlanan Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.01.2020 tarihli ve 370 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.

              KOMİSYON GÖRÜŞÜ :

             “Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 8460 Ada 2 Parselin Bir Kısmı ile 471 ve 460 Parsellerin bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliğikonulu” teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

               Meclisimizin Onayına Arz olunur.

             İMAR KOMİSYONU: İskender KARAKAYA(Kom.Bşk.), Bahrem KURUAĞAÇ(Kom.Bşk.Yrdc.), Hakan YILDIZCI(Rpr.), Barış Birtan GÜNDÜZ(Üye), Kenan ALBAYRAK(Üye).

 

             K A R A R : Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 8460 Ada 2 Parselin bir kısmı ile 471 ve 460 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP değişikliği” ile ilgili İmar Komisyonunun 09.01.2020 tarihli ve 2020/04 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’incı Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılı, Ocak Ay’ı Toplantılarının 10.01.2020 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

 

 

 

Meclis Kararı - 10.01.2020 - 013

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER