Meclis Toplantı İlanı

                               TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5393 Sayılı Belediye Kanunu 19. maddesinde, “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır” denilmektedir.
Tuzla İlçe Seçim Kurulunun 04.04.2019 tarihinde seçim sonuçlarını ilan etmesi sonucu Tuzla Belediye Meclisi 7’nci seçim dönemi 1’inci toplantı yılının ilk birleşimi, 09 Nisan 2019 Salı günü saat 12.00’da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

                 Dr. Şadi YAZICI
                 Belediye BaşkanıGÜNDEM                         :

1- Meclis 1’nci ve 2’nci Başkan Vekili Seçimi.
2- Meclis Divan Kâtiplerinin Seçimi.
3- Encümene Üye Seçimi.
4- İhtisas Komisyonlarının Teşkili.
5- İmar Komisyonu Üye Seçimi
6- Hukuk Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonu Üye Seçimi
7- Bütçe ve Kesin Hesap Tetkik Komisyonu Üye Seçimi
8- Çevre, Sağlık ve Ulaşım Komisyonu Üye Seçimi
9- Kadın ve Aile Komisyonu Üye Seçimi
10- Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Üye Seçimi konulu Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.04.2019 tarihli ve 12123 sayılı teklifi.
11- Marmara Belediyeler Birliğine Üye Seçimi konulu Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.04.2019 tarihli ve 12118 sayılı teklifi.
12- Konya Belediyeler Birliğine Üye Seçimi konulu Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.04.2019 tarihli ve 12122 sayılı teklifi.
13- Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçimi konulu Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.04.2019 tarihli ve 12121 sayılı teklifi.
14- Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 2018 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclis Başkanlığı’nın Bilgilendirilmesi.
15- Tuzla Belediye Başkanı’nın 01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi Faaliyet Raporu konulu Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.12.2019 tarihli ve 9052 sayılı teklifi.

Meclis Toplantı İlanı

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER