Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı

z04.10.2019

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

             5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 07 Ekim 2019 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

             Bu toplantıların ilk birleşimi, 07 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

  İlan olunur.

 

Dr. Şadi YAZICI

Belediye Başkanı

 

  

    G Ü N D E M                                           :

 

    TEKLİFLER                                           :

 

       

  1. “2020-2022 Yılı Bütçe Tasarısı” konulu Mali Hizmetlerinin 24.09.2019 tarihli ve 32003 sayılı teklifi. BÜTÇE KOMİSYONU
  2. “Stratejik Plan ve Performans Programı” konulu Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 24.09.2019 tarihli ve 32009 sayılı teklifi. BÜTÇE KOMİSYONU
  3. “2019-2020 Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım” konulu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.10.2019 tarihli 33384 sayılı teklifi. BÜTÇE KOMİSYONU
  4. “2020 Yılı Fazla Mesai Ücreti” konulu Zabıta Müdürlüğünün 09.09.2019 tarihli ve 29869 sayılı teklifi. HUKUK KOMİSYONU
  5. “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” konulu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2019 tarihli ve 32737 sayılı teklifi. HUKUK KOMİSYONU 
  6. “Cadde ve Sokak İşlemleri” konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.10.2019 tarihli ve 32974 sayılı teklifi. HUKUK KOMİSYONU 
  7. “Aydınlı(İçmeler) Mahallesi 6070 Ada 2 Parselin Milli Eğitim Bakanlığına 25 Yıl Süreyle Tahsisi” konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.10.2019 tarihli ve 32932 sayılı teklifi. HUKUK KOMİSYONU
  8. “Hurda Araçlar” konulu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 02.10.2019 tarihli ve 33047 sayılı teklifi. HUKUK KOMİSYONU
  9. “Araç Tahsisi” konulu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 02.10.2019 tarihli ve 33031 sayılı teklifi. HUKUK KOMİSYONU
  10. “ Ücretsiz Yolcu Taşımacılığı” konulu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 02.10.2019 tarihli ve 33049 sayılı teklifi. ÇEVRE, SAĞLIK ve ULAŞIM KOMİSYONU