Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 06/07/2020

z07.08.2020

Sayı    : 25430486 -301.03-                                                                                       06.07.2020

 

    Konu  : Meclis Gündemi.

 

                                              TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

    SEÇİM DÖNEMİ                               : 7’NCİ

    TOPLANTI YILI                               : 2’NCİ

    TOPLANTI                                         : TEMMUZ AYI

    TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ         : 06.07.2020 PAZARTESİ

    TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 16.00

    BİRLEŞİMİ                                         : 1’İNCİ

    GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

 

             GÜNDEM                                                  :

 

-            2019 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclis Başkanlığı’nın Bilgilendirilmesi.

 

1-      Encümen Üye Seçimi.

2-      İmar Komisyonu Üye Seçimi.

3-      Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonu Üye Seçimi.

4-      Bütçe ve Kesin Hesap Tetkik Komisyonu Üye Seçimi.

5-      Çevre, Sağlık ve Ulaşım Komisyonu Üye Seçimi.

6-      Kadın ve Aile Komisyonu Üye Seçimi.

7-      Tuzla Belediye Başkanı’nın 01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi Faaliyet Raporu

sunumu.

 

TEKLİFLER                                             :

 

8-      UİP-1818,22 Ömerli Havzası Tepeören Bölgesi Uygulama İmar Planı BOTAŞ Boru Hatlarına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Müdürlük İtirazı konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 12.03.2020 tarihli ve 10126 sayılı teklifi.

9-      2019 Yılı Kesin Hesabı konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.05.2020 tarihli ve 14236 sayılı teklifi.

10-  Kır Lokantası konulu İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 11.06.2020 tarihli ve 17679 sayılı teklifi.

11-  Banka Hesapları Haczedilmezlik konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.06.2020 tarihli ve 19796 sayılı teklifi.

12-  Yetki Verilmesi konulu Özel Kalem Müdürlüğünün 02.07.2020 tarihli ve 20492 sayılı teklifi.

 

 

 

    

 

                  İLAVE TEKLİF DOSYALARI :

 

13-  Fiber Altyapı Tesisleri ve Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi konulu Fen İşleri Müdürlüğünün 03.07.2020 tarihli ve 20773 sayılı teklifi.

14-   BAHAR Merkezine Ek Oda Yapımı konulu Fen İşleri Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve 20841 sayılı teklifi.

15-  Cadde ve Sokak İşlemleri konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve 20862 sayılı teklifi.

16-  Cadde ve Sokak İşlemleri konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve 20867 sayılı teklifi.

17-  07.12.2019 T.T. li Mimarsinan Mahallesi 7488 Ada 9 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği Askı Süresi içerisindeki İtiraz konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve 20853 sayılı teklifi.

18-  UİP-33218,1 PİN 1/1000 Ölçekli Aydınlı Küçük Sanayi Uygulama İmar Planı Değişikliğine Askı süresi içerisinde yapılan itirazların itirazı konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve 20855 sayılı teklifi.

19-  Bisiklet Yolu, Yeşil Yürüyüş Yolu ve Çevre Dostu Sokak Projelerinin İmar planlarına işlenmesi konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve 20856 sayılı teklifi.

20-  154 kV Kartal-İçmeler Tuzla Brş. N. Enerji İletim Hattına İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve 20857 sayılı teklifi.

21-  Tuzla İlçesi, Tepeöen Mahallesi 4, 2216 Parsellerin bir kısmı ile 332/1, 333/1, 332/2, 332/4 Parseller arasından geçen yol alanı ile bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve 20860 sayılı teklifi.

22-  Postana Mahellesi, 5872 Parsel ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve 20864 sayılı teklifi.

23-  Tuzla İlçesi, İçmeler Mahallesi 6044 Ada 10 Parsel , 6041 Ada 1 Parsel, 6044 Ada 9 Parsel, 6041 Ada 2 Parsel, 6041 Ada 3 Parsel arasında kalan imar yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve 20868 sayılı teklifi.

24-  İstasyon Mahallesi, 5862 Ada 1 Parselin bitişiğindeki bir kısım terkinli alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli ve 20875 sayılı teklifi.