Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 05/04/2021

z02.04.2021

                                                    TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince toplanacak olan Belediye Meclisimizin 7’nci Seçim Dönemi, 3’üncü toplantı yılında yapacağı Nisan ayı Meclis toplantıları        05 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren yapılacaktır.  

 Nisan ayı toplantılarının ilk birleşimi 05 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 15.00’de yapılacağından Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi Mavera Salonu’na teşriflerinizi rica ederim.

 

 

                                                                                                                 Dr. Şadi YAZICI

                                                                                                                   Belediye Başkanı
  GÜNDEM                         :

  1-2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclis Başkanlığı’nın Bilgilendirilmesi

  2-Tuzla Belediye Başkanı’nın 01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemi Faaliyet Raporu Hk.

      Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.03.2021 tarihli ve 55823 sayılı teklifi.

  3-Meclis 1’nci ve 2’nci Başkan Vekili Seçimi.

  4-Meclis Divan Kâtibi Seçimi.

  5-Encümen Üye Seçimi.

  6-İhtisas Komisyonlarının Teşkili

  7-İmar Komisyonu Üye Seçimi.

  8-Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonu Üye Seçimi.

  9-Bütçe ve Kesin Hesap Tetkik Komisyonu Üye Seçimi.

10-Çevre, Sağlık, Ulaşım, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Üye Seçimi.

11-Kadın ve Aile Komisyonu Üye Seçimi.