Ruhsat ve Denetim Şefliği

Ruhsat ve Denetim Şefliği

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

z17.11.2014

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız

Mevzuat : 9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik. Bu yönetmelik, sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar. 


1. Sıhhi Müessese  : Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerlerini kapsar. Bu gibi işyerleri; Bakkal, Büfe, Kafeterya, Servisli Büfe, Kırtasiye, Ofis, Banka şubeleri, Eczaneler, Çay cağı, Hediyelik Eşya satan yerler, Marketler, Pastaneler (İmalatı olmayanlar) Giyim Mağazaları, Beyaz eşya satan yerler v.b. yerleri. İstenen evrak listesi ve Başvuru beyan formu için tıklayınız.

1-) Başvuru beyan formu.
2-) 5510 Sayılı Kanunun 8. maddesine istinaden kullanılması zorunlu bilgiler evrakı tıklayınız.
3-) Tapu Fotokopisi ve var ise iskan belgesi.
4-) Vergi Levhası.
5-) Kiracı ise Kira kontratı.
6-) Nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet resim (Şahıslardan)
7-) Esnaf Odası faaliyet belgesi ve sicil tasdiknamesi (Şahıslardan)
8-) İtfaiye raporu (İtfaiye raporu gerektiren yerlerden) gerektirmeyen yerlerden Yangın önlemleri
alındığına dair 6 Kg Yangın söndürme cihazı faturası . Evrak için tıklayınız.
9-) Portör Muayenesi, Gıda ile iştigal yerlerin çalışanlarından (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair.)
10) Berberler, kuaförler ve Güzellik salonlarından  ustalık belgesi, Lokantalardan aşçılık belgesi.
11) Kat mülkiyeti kanunu kapsamında giren gayrimenkullerin tapu kütüğünde mesken olarak
gösterilen bağımsız bölümlerde açılacak lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri;   
dükkan ve galeri gibi işyerleri için  kat maliklerinin oy birliği ile karar alması yani
muvafaketname.
12) Emlak Beyanı (Mal sahibinin emlak beyanı vermiş olması gerektiği, işyeri olarak)
13) İşyeri Ruhsatı Sıhhi Müessese ücret tarifesi için
Tıklayınız.

İşletme sahibi şirket ise; Yukarda sayılı maddelerden 6. ve 7. maddeler hariç ayrıca:

Şirket Ana sözleşmesi, Ticaret Sicil gazetesi, Ticaret faaliyet belgesi, Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza sirküleri ve yetkili müdür sözleşmesi. Şube açılışlarında Ortaklar kurulu kararı ve şube açılışının ilan edildiği ticaret sicil gazetesi.

NOT: İşin nevine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma ile ilgili bilgi ve belgeler ile noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.


2. Gayrisıhhi Müesseseler (2. ve 3. sınıf):   Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal  ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müessesleri.Bu müesseseler açılmadan evvel İmar durumu itibariyle kendi sınıfları alanlarında (Sanayi alanı, Ticaret + Ticaret Hizmet alanları gibi)  açıla bilecek işyerleridir. Bu gibi işyerleri; İmalat haneler, fabrikalar, depolar, hurdacılar, fırınlar ve yemek üretim yerleri gibi müesseseleri.  İstenen evrak listesi ve başvuru beyan formu için tıklayınız.

1-) Başvuru beyan formu.
2-) 5510 Sayılı Kanunun 8. maddesine istinaden kullanılması zorunlu bilgiler evrakı tıklayınız.
3-) Tapu Fotokopisi ve var ise iskan belgesi.iskanı yok ise Binanın 12.10.2004 tarihinde önce
yapıldığına dair elektrik, su faturası veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden hava resmi.
4-) Vergi Levhası.
5-) Kiracı ise Kira kontratı.
6-) Nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet resim (Şahıslardan)
7-) Esnaf Odası faaliyet belgesi ve sicil tasdiknamesi (Şahıslardan)
8-) İtfaiye raporu (Belediye den müracaat edilir.) Evrak için tıklayınız.
9-) Portör Muayenesi, Gıda ile iştigal yerlerin çalışanlarından (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair.)
10) Çalışma Bakanlığından Çalışma İzni (50 ve üzeri çalışanları olan müesseselerden)
11) İSKİ Kartal soğanlık Müdürlüğünden GSM Ruhsatı almasında sakınca yoktur yazısı (Deşarj
izni.)
12) ÇED Yönetmeliği kapsamında olan işletmelerden ÇED raporu.
13) Tehlikeli Atıklarla ilgili lisansa tabi ise lisans belgesi
14) Motor ve teçhizat beyannamesi ve kapasite raporu  Motor teçhizat beyanı için tıklayınız.
16) İş akış şeması ve vaziyet planı
17) Emlak Beyanı 
18) İşyeri Ruhsatı Gayrısıhhi Müessese ücret tarifesi için Tıklayınız.


İşletme sahibi şirket ise;
Yukarda sayılı maddelerden 6. ve 7. maddeler hariç ayrıca:

Şirket Ana sözleşmesi, Ticaret Sicil gazetesi, Ticaret faaliyet belgesi, Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza sirküleri ve yetkili müdür sözleşmesi. Şube açılışlarında Ortaklar Kurulu kararı ve şube açılışının ilan edildiği ticaret sicil gazetesi.


NOT: İşin nevine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma ile ilgili bilgi ve belgeler ile noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.


3. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri : Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri. İstenilen evrak listesi ve başvuru beyan formu için tıklayınız.


1-) Başvuru beyan formu. Forum için.
2-) 5510 Sayılı Kanunun 8. maddesine istinaden kullanılması zorunlu bilgiler evrakı. Evrak için   
tıklayınız.
3-) Tapu Fotokopisi ve iskan belgesi. (Ruhsatlı yerlerin devrinde istenmez.)
4-) Vergi Levhası.
5-) Kiracı ise Kira kontratı.
6-) Nüfus cüzdan sureti, sabıka kaydı, ikametgahı (Özel kişilerden ve çalışanlardan )
7-) Esnaf Odası faaliyet belgesi ve sicil tasdiknamesi (Şahıslardan)
8-) İtfaiye raporu. Evrak için tıklayınız.  
9-) Portör Muayenesi, (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair.) Çalışanları dahil
10)Kat mülkiyeti kanunu kapsamında giren gayrimenkullerin tapu kütüğünde mesken olarak
gösterilen bağımsız bölümlerde açılacak sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp,
dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri gibi dükkan ve galeri gibi işyerleri için  kat
maliklerinin oy birliği ile karar alması gerektiği.
11) Kolluk görüşü (Ruhsat başvurusu alındığında; Başkanlığımızca yazışmalar yapılmaktadır.)
12) Emlak Beyanı (Mal sahibinin emlak beyanı vermiş olması gerektiği, işyeri olarak)
13) İşyeri Ruhsatı Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ücret tarifesi için Tıklayınız.

İşletme sahibi şirket ise; Yukarda sayılı maddelerden 7. maddeler hariç ayrıca:

Şirket Ana sözleşmesi, Ticaret Sicil gazetesi, Ticaret faaliyet belgesi, Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza sirküleri ve yetkili müdür sözleşmesi. Şube açılışlarında Ortaklar kurulu kararı ve şube açılışının ilan edildiği ticaret sicil gazetesi.


NOT: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
            Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması ( 100 m uzaklıkta mesafe de olması gerektiği kapıdan kapıya.)

İşin nevine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma (kişiler) ile ilgili bilgi ve belgeleryle noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.4- 394 SAYILI HAFTA TATİLİ KANUNUNA TABİİ İŞYERLERİNE HAFTA TATİLİ RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ

Hafta tatil Ruhsatları Sıhhi,Gayri Sıhhi, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri gibi müesseselerin Pazar günleri çalışmaları için her yıl  ocak ayında yenilenmesi gereken izin ruhsatıdır. Hafta tatil ruhsatları 394 sayılı kanun hükümlerine göre ruhsatlandırılır.


5- DENİZ NAKİL ARAÇLARI RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ

 Deniz Nakil Araçlarının Ruhsatlandırılması 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik�te açıklanmıştır.

AYRICA;

İşyeri Ruhsat Denetimini Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü,Zabıta Müdürlüğü,Kaymakamlık Makamı(Emniyet Müd,İlçe Jandarma Kom.)ekipleri ile  Ruhsatsız işyerlerinin denetimini koordineli olarak yapar. Ayrıca Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ,Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü koordineli olarak Gıda ile ilgili işyerlerinin denetimini yapmaktadır.