2020 YILI “KADIN” KONULU ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TUZLA BELEDİYESİ

                        2020 YILI “KADIN” KONULU ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

I-AMAÇ:

 

Yarışmanın Amacı: Toplumdaki kadın unsuruna dikkat çekme, toplumda kadın duyarlılığını arttırma,kadınların unutulan ya da farkedilmeyen yönlerini şiirle ortaya çıkarma ve değerli olduklarını bir kez de şiir ile kendilerine hatırlatmak.

 

II-YARIŞMA ŞARTLARI:

 

A)Şiirler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir kalitede ve doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır.

 

B) Yarışmaya Tuzla sınırları içerisinde ikamet eden herkes katılabilir.

(İlçemizde ikameti olmayıp eğitim öğretimine Tuzla sınırları içerisinde devam eden öğrenciler yarışmaya katılabilir.)

 

C)Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları ile Tuzla Belediyesi çalışanları  katılamaz.

 

D)Şiirler iki A4 kağıdını geçemeyecek şekilde, 12 punto boyutunda kağıdın bir yüzüne yazılarak teslim edilir.

 

E)Her yarışmacı en fazla bir eserle yarışmaya katılabilir.

 

F)Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

 

 

G)Şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.

 

H)Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Tuzla Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Tuzla Belediyesi'ne verdiğini kabul eder.

 

İ)Eser sahipleri, “TUZLA BELEDİYESİ 2020 YILI KADIN KONULU ŞİİR YARIŞMASI” Özel Şartnamesi ’ni aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan belgeyi Tuzla Belediyesine vermekle yükümlüdürler.

 

J)Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.

 

K)Seçici kurul, yarışmaya katılan şiirlerden ödüle değer bir eser bulamazsa Tuzla Belediyesi ödül vermeme hakkına sahiptir.

 

L)Şarkı sözü olarak da kullanılma özelliğini taşıyan şiirlerin, jürinin uygun görmesi halinde bestelenme ve yayınlama haklarının Tuzla Belediyesi’ne ait olduğunu kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

M)Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

 

N)Değerlendirme Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün göstereceği bir salonda Müdürlükçe belirlenen tarihler ve saatlerde yapılır.

 

IV-BAŞVURU VE ESERLERİN TESLİMİ:

 

A)Eser sahipleri yarışmaya gönderecekleri eser için rumuz kullanacaklardır.

 

B)Eser sahipleri yarışmaya gönderdikleri her bir eser için biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki ayrı zarf hazırlayacaklardır.

 

 

 

            Büyük Zarf (Genel Başvuru Zarfı)

a)Büyük zarfın üstüne sadece o eser için verdiği rumuz el yazısı ile yazılacak, zarfın herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.

 

b)Eser sahibi, Yarışmaya gönderdiği eserinin sözlerini 5(beş)er nüsha halinde Büyük Zarf ’ın içine koyacaktır. Şiir kâğıdı mutlaka bilgisayarla yazılmış olacak, kurşun kalem kullanılmayacaktır.

 

c)Eserin rumuzu şiirin yazılı olduğu kâğıtların her birine ayrı ayrı yazılacaktır.

 

d)Eser sahibinin adı kesinlikle hiçbir kâğıtta yer almayacaktır.

 

            Küçük Zarf (Bilgi Zarfı)

a)Bilgi Zarfı’nın üstünde de aynı el yazısı ile aynı rumuz bulunacak, zarfın herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.

 

b)Bilgi Zarfı içerisine aşağıdaki belgeler (imzalı olarak) konulacak ve zarf kapatılacaktır.

 

 

            •Eser sahibinin adı soyadı,

            •Eser sahibinin o şiir için seçtiği rumuz, açık adres ile telefon numarasını içeren ve EK-1’de örneği bulunan imzalı dilekçe,

 

c)Üstüne el yazısı ile rumuz yazılmış Bilgi Zarfı kapatılıp, yine aynı el yazısı ile rumuz yazılı Büyük Zarf’ın içine konacaktır. Büyük Zarf kapatılarak teslim edilmeye hazır olacaktır.

 

C)Eser sahipleri şiirlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile 28 Şubat Cuma günü 17.00’a kadar,

            •Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

            •AÇEM (Anne Çocuk Eğitim Merkezi) şubeleri; (Yayla Açem, İçmeler Açem, Mimar Sinan Açem, Şifa Açem, Emlak Konut Açem, Aydınlı Açem, Orhanlı Açem)

            •Merkez Hanımlar Kulübü

adreslerine elden teslim edecekler veya kargo ile göndereceklerdir. Gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.

 

D)Yarışma sonuçlarının açıklanması ve Ödül Töreni 6 Mart Cuma Günü Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezinde gerçekleşecektir.

 

E)Yarışmaya katılan eserler, yarışma sonrası katılımcılara iade edilmeyecektir.

 

V-ÖDÜLLER:

 

A)Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucunda ödüle lâyık bulunduğu takdirde,

 

 

            •Birinci eser sahibine; Tam Altın

            •İkinci eser sahibine; Yarım Altın

            •Üçüncü eser sahibine; Çeyrek Altın verilecektir.

 

B)Yarışmanın sonucunda ödüle layık görülen eserler, Belediyemiz www.tuzla.bel.tr adresinden duyurulacaktır.

 

VI- İLETİŞİM

 

Telefon:         444 09 06 (4603-4607)

Yetkili:                        Semra ÖZÇELİK-Sevda ÇİFTÇİER

E Posta:         s.ozcelik@tuzla.bel.tr / s.ciftcier@tuzla.bel.tr' EK 1-Eser Katılım Dilekçesi Örneği ' için tıklayınız.
2020 YILI “KADIN” KONULU ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER