Duyurular

Duyurular

T.C. TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

z22.01.2021


T.C. 
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Plan ve Proje Müdürlüğü
Sayı : E-89558493-310.01.04.01-46703
Konu : 24.01.2019 t.t'li İçmeler Mahallesi 6027 Ada 1, 2, 17 ve 18 Parsellerin Bir Kısmı İle Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı Süresi İçerisindeki İtiraz


İlgi : Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğünün 06.01.2021 gün ve 57-2469 sayılı yazısı ve ekleri.

İlgi yazı ile 24.01.2019 t.t’li İçmeler Mahallesi 6027 Ada 1, 2, 17 ve 18 Parsellerin Bir Kısmı İle Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı Süresi İçerisindeki İtirazların değerlendirildiği, ilçe meclis kararı doğrultusunda 03.12.2004 t.t’li 1/1000 ölçekli bölge planındaki şekli ile yeniden düzenlenmesi şeklinde uygun bulunduğu ve 25.09.2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onandığı bildirilmiştir.