Duyurular

Duyurular

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Bilgileri Duyurusu

z01.08.2023

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan personele yönelik 02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğine istinaden açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı bilgileri için;

İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 24.07.2023 tarih ve E-66057141-520-6932991 sayılı yazısına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmak isteyen, (Aylıksız izin ve yıllık izindeki personel dahil ) adaylarımaza duyurulur.ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISI