Evlendirme

Evlendirme

Evlilik başvurusu için hangi işlemleri yapmalıyım?

z18.01.2021

TUZLA BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU TÜRK VATANDAŞLARI 

NİKÂH İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Evrakların teslimi hafta içi mesai saatlerinde olup, çiftlerin birlikte gelmeleri zorunludur. 

1) Evlenmeye mani herhangi bir hastalığının bulunmadığını gösteren Sağlık Raporu Aile Hekimliğinden resimli ve onaylı alınacaktır. Özel Sağlık Kuruluşlarından yapılan tahlil sonuçlarının Aile Hekimliğine onaylatılması zorunludur.(Sağlık Raporu ve içeriği ile ilgili konular Aile Hekimliğine sorulmalıdır.)

2) Evlilik müracaatları Kimlik Belgesinin aslı ile yapılmalıdır. (Ehliyet, pasaport gibi belgeler ile müracaat alınmaz. ) Eski tip nüfus cüzdanı ile müracaata gelinecekse Kimlik veriliş tarihi 10 yılı geçmiş ise kimlik yenilemesi yapmak zorunludur. Kimlik değişimi yapanların geçici kimlik belgesi ile müracaatları kabul edilir.

3) 3’er adet fotoğraf ( Fotoğrafın, renkli ve ön cepheden, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla fotoğraflar kabul edilir.) Müracaatlarda Biyometrik fotoğraf kabul edilmez.

4) Evlenmeden önceki soyadını kullanmak isteyen bayanlar müracaat esnasında taleplerini belirtmeleri gerekmektedir. Soyadı dilekçesi ilgili memurluk tarafından düzenlenerek talep sahibine imzalatılır.

5) Evrakların teslimi hafta içi mesai saatleri arasında olup adaylarının birlikte gelmeleri zorunludur. Evlenecek çiftlerin beraber gelememeleri durumunda vekâlet veren evlenecek çiftlerin tam kimlik bilgilerinin açıkça belirtilmesi zorunludur. Bunun için noterden vekili ve evleneceği kişinin tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilen vekâletname olmalıdır.

6) Evrak Teslimi Yapılırken Evlenme Cüzdanı Ücreti (705 TL ) ödenecektir.

7) Mal Rejimi Sözleşmesi çiftlerin kendi tercihidir. (Mal Rejimi Sözleşmesi NOTER' den yaptırılır.)  Mal Rejimi Sözleşmesi ile evlenen eşler evlilik öncesi sahip olunan ve evlilik süresince edineceği malların nasıl paylaştırılacağı, kime ait olacağı düzenlenmektedir.

Evlendirme Yönetmeliği’nin 42. Maddesi gereği evlenmeye esas olan belgelerin geçerlilik süresi 6 aydır (180 gün). (Evrak düzenlenme tarihi ile nikâhın kıyılacağı tarih arası için geçerlidir.) 

Mevzuat gereği aynı gün içerisinde nikâh işlemi yapılamaz. 

NİKÂH YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 

Reşit olmayanlar için;

*17 yaşını doldurup 18 yaşından gün alan bay ve bayan adaylar anne ve babaları ile gelmek zorundadır. Anne ve babalarının kimlik aslı ve fotokopileri olmalıdır. Birlikte gelemeyen anne ve babanın ise noterden muvafakatname getirmeleri gerekmektedir.

Velayet gerekli durumlarda velayet kimdeyse onunla birlikte gelinmesi gerekmektedir.

*17 yaşını doldurmamış bay ve bayan adaylar evlenemez. Ancak Asliye Hukuk Mahkemesinden alacağı Evlenme İzin Kararıyla evlenebilir.

Boşanmış veya dul olan bayanlar için; 

Boşanmış veya dul olan bayanlar, boşanma ve ölüm tarihinden itibaren 10 ay (300 gün) süresince evlenemez. Ancak bu zaman süresi içinde evlenmek isteyenler, Aile Mahkemesinden İddet Müddetinin Kaldırılmasına yönelik karar ile birlikte aynı Mahkemeden Kesinleşme Şerhi yazısı getirmeleri gerekmektedir. Bu karar, yabancı vatandaşları da kapsamaktadır.

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ

EVRAKLAR

1) (Lahey Sözleşmesine taraf ülke vatandaşları), Kendi ülkelerinden Apostille Şerhli Evlenme Ehliyet Belgesi ve Doğum Belgesi almaları gerekmektedir. Türkiye’de noterden tercüme ettirilmelidir. Belge tercümesi ve pasaportta isimler birebir aynı olmalıdır. Bir harf hatasında müracaat kabul edilmeyecektir.)

2)  Lahey Sözleşmesine taraf olmayan ülke vatandaşları, Evlenme Ehliyet Belgesi ve Doğum Belgesi kendi ülkelerinden alacak ve ülkelerinde bulunan Türk Dışişlerine tasdik ve tercüme ettirerek müracaatta bulanacaktır.

3) (Ahvali Şahsiye Kanunu'na tabi ülke vatandaşları.) Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi ve Doğum Sicil Raporu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

4) Yabancı ülke vatandaşları, Türkiye’de ise İstanbul’daki kendi konsolosluklarından alacağı Evlenme Ehliyet Belgesini, herhangi bir ilçe  kaymakamlığına onaylatacaktır. İstanbul’da konsoloslukları yok ise Ankara’daki konsolosluklarından alacakları belgeyi Türk Dışişlerine tasdik ve tercüme ettirerek getirebilirler. Bu evraklarda Anne ve Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır. Aksi takdirde Doğum Belgesi de getirilmesi zorunludur.

5) Yabancı Ülke Vatandaşlarının Pasaport önyüz tercüme edilip, noter onayı yapıldıktan sonra belge kabul edilir.  (Tercüme ve Noter Onayı Türkiye’de yapılacak.)

6) 3’er adet fotoğraf ( Renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla fotoğraflar kabul edilir. Biyometrik fotoğraf kabul edilmez.

7) Aile Hekimliğinden Onaylı Sağlık Raporu (Yabancı ülke vatandaşları, eş adayının Aile Hekim’inden alacaktır.)

8) Fahri konsolosluklarca düzenlenen evraklar geçerli değildir.

9) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yabancılar; ikamet izni dışında Türkiye'de bulunan vatansız, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve uluslararası koruma başvuru sahipleri ile geçici koruma kapsamına alınan şahıslar il göç idaresi müdürlüklerince tutulan dosyalarındaki bilgi ve belgelere göre il göç idaresi müdürlüklerinden alacakları evlenme ehliyet belgesi ile müracaat edebilirler.

10) Yabancı evliliklerde vize problemi olan veya oturma izni olmayan yabancı ülke vatandaşlarının başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2023 YILI ÜCRET TARİFELERİ

 

1. U.A. Aile Cüzdan Ücreti

705,00₺

2. Nikâh Sarayı Şehrazat Salonu için; ( 500 Kişilik)

1.900,00₺

3. Nikâh Sarayı Mavera Salonu için; (200 Kişilik)

1.300,00₺

4. Kamera çekimi (Albüm, 20 adet resim, video DVD, tüm fotoğrafların dijital ortamda verilmesi.)

1.300,00₺

5. Nikâh organizasyonlarında çekilen fotoğraf satışı (Bir âdeti);

35,00₺

6. Fotoğraf hafta içi nikâhları sonradan baskı satışı (bir âdeti);

30,00₺

7. Düğün Salonlarında kamera çekimi (Albüm, 20 adet resim, video DVD, tüm fotoğrafların dijital ortamda verilmesi.

1.500,00₺

8. Hafta içi salon nikâhı (Matbu evrak işlem ücretleri tarifeye dâhildir.)

300,00₺

9. Çiftlerin ikisinin de ikameti Tuzla dışında olması halinde ücret tarifelerine ek olarak ücret alınır.(Evlenme izin belgesi ve matbu evraklar tarifeye dâhildir.)

500,00₺

10. Çiftlerin ikisinin de ikameti Tuzla dışında olması ve en az birinin Türk vatandaşı olması halinde ücret tarifelerine ek olarak ücret alınır.(Evlenme izin belgesi ve matbu evraklar tarifeye dâhildir.)

1.000,00₺

DIŞ NİKAH ÜCRETLERİ

 

1. Tuzla İçi (Düğün Salonu, Ev, Dernek vb. )

1.300,00 ₺

2. Tuzla İçi (Restoran, Otel, Kır Bahçesi vb. )

1.750,00 ₺

3. Tuzla Dışı (Düğün Salonu, Ev, Dernek vb. )

1.850,00 ₺

4. Tuzla Dışı (Restoran, Otel, Kır Bahçesi vb. )

2.000,00 ₺

5. Avrupa Yakası, Tekne Nikâhı

2.750,00 ₺