Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımları

z09.12.2011

- Belediye Başkanı ile Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

- Belediye Başkanına sunulacak her türlü belge, yayın, karar ve yazılarla ilgili gerekli işlemleri yaparak başkanın emir ve direktiflerinin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

- Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla e-mail yolu ile gelen dilek, istek ve şikayetleri ilgili müdürlüklere ileterek, müdürlüklerden gelen cevapları yine e-mail yolu ile ilgilisine ulaştırmak,

- Belediye Başkanının her türlü sözlü ve yazılı emirlerini, talimatlarını ve genelgelerini ilgili birimlere ileterek sonuçlarını izlemek,

- Belediye Başkanının resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, başkan adına tebrik, teşekkür ve taziye mektupları göndermek,

- Belediye başkanının kurumlar, kişiler ve toplumla ilişkilerini düzenli bir şekilde yerine getirmesi için gerekli organizasyonları yapmak, günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak, randevu taleplerini değerlendirip sonuçlandırmak,

- Başkanlık makamının emirleri doğrultusunda yapılacak toplantıları düzenlemek, organize edilen toplantı ve törenlerde müdürlükler arasında gerekli organizeyi sağlamak,

- Başkanın bizzat katılmadığı veya katılamayacağı toplantı ve törenlere başkan adına mesaj veya çiçek göndermek,

- Başkanın basınla olan ilişkilerini talimatlar doğrultusunda Basın Danışmanı ile koordineli bir şekilde yürütmek,

- Bütçenin Başkanlık ödeneği bölüm ve faslından yapılacak harcamaları başkanlık oluruyla hazırlayarak, takip etmek ve sonuçlandırmak görevlerini yürütür.