Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımları

z09.12.2011

2006 yılında norm kadro uygulamasıyla oluşturulan müdürlüğümüz, Toplum Sağlığı ve Veteriner Hizmetleri olmak üzere iki bölüm halinde hizmetlerini yürütmektedir.
Toplum Sağlığı Bölümü; personel ve yakınlarının birinci basamak sağlık hizmetleri, hasta nakil hizmetleri ve ölüm mernis tutanaklarının düzenlenmesi işlerini bünyesindeki doktor, sağlık memuru, laborant ve ambulans şoförü ile yerine getirmektedir.
Veteriner Hizmetleri Bölümü; ilaçlama hizmetleri, kurban hizmetleri, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, zoonozlarla mücadele(müşahade, dezenfeksiyon vb.) belediyemiz diğer müdürlükleri ile koordineli olarak gıda satış yeri denetimleri ile ruhsat komisyonlarında yer alarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Müdürlüğümüzün başlıca görevleri şunlardır:


TOPLUM SAĞLIĞI BÖLÜMÜ

1) Psikolojik sorunları olan kişilerin psikologlarca dinlenmesi ve sorunlarının çözümünde yardımcı olunması.

2) Ambulans hizmetleri.

3) Kurum çalışanlarına yönelik laboratuar hizmetleri.

4) Halka yönelik sağlık taramaları.

5) Vatandaşa yönelik sağlıkla ilgili eğitimlerin düzenlenmesi.

6) Aile Hekimliği hizmetlerine destek olmak.

7) Tuzla Devlet Hastanesi işbirliği ile Evde Sağlık Hizmetlerinin verilmesi.

VETERİNER İŞLERİ BÖLÜMÜ


1) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla özellikle zoonozlar (hayvandan insana bulaşan hastalık) ile mücadele etmek.

2) Gıda üreten ve satan esnafın sağlık yönünden denetimi.

3) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı için başvuran işyerlerinin sağlık yönünden denetimi.

4) Sinek, böcek gibi haşerelere karşı ilaçlama yapmak ve halkı bu konuda bilinçlendirmek için afiş ve broşür hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.

5) Kurban satış ve kesim yerleri hazırlamak ve kontrol etmek.

6) Tüm okul, cami, cemevi gibi resmi kurumların su depolarını yılda 2 kez temizleyip dezenfekte etmek.

7) Okul, cami, cemevi, kurban satış ve kesim yerleri ve ihtiyaç olan diğer yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları yapmak.

8) Gıda üreten ve satan işyeri sahip ve çalışanlarına yönelik sağlık ve hijyen eğitimleri vermek.

9) Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlara yönelik sağlık ve hijyen eğitimleri vermek.

10) Sokak hayvanlarının toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi hizmetleri.

11) Yılda bir defa kedi ve köpeklere yönelik Kuduz Aşısı Kampanyası yapmak.