Meclis Kararı 08.11.2019 - 113

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                    MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...08.11.2019...

KARAR NO

..113..

 

KARARIN

KONUSU

İptal-İhdas

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT-İbrahim Nazmi İŞ–Türel AĞYOL–A.Cihan SEVİLMİŞ–Tülay KALAV–Ülkü SAKALAR–İskender KARAKAYA–Düzgün ACAR–Akın GÜRKAN–Hakan YILDIZCI–Yasemin KAZAN–Tuncay ŞENOL-Barış Birtan GÜNDÜZ–Barış CİN-Nurhan ERDEM-Kenan ALBAYRAK–Halil KÜTÜK-Bahrem KURUAĞAÇ–Mustafa SEVİM–Cevdet ALEMİN– Seyit Ahmet ŞAHİN–Rıza ÇALASIN–Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI–Olgun ÇELİK–Hüseyin USTA-Bilal ÇALIŞICI–Hakan TUNÇTÜRK–Erkan HANCI–Fuat SEVİM–Ferhat ALTUNKAYNAK–Ahmet ÇABUK-Celal CANDERE–Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.

 

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 07.11.2019             

Rapor No                      : 2019/46                                        

Konu                          : İptal-İhdas

 

         KOMİSYON İNCELEMESİ : 

 

         5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ve 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. maddesine istinaden hazırlanan ekteki (II) Sayılı Boş Kadro Cetvelinin onaylanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Meclise havalesini arz ederim. Şeklinde hazırlanan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.11.2019 tarihli ve 37369 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

         KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

 

         “İptal-İhdas” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

          Meclisimizin onayına arz olunur.

 

          HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

          K A R A R: İptal-İhdasile ilgili Hukuk Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 07.11.2019 tarihli ve 2019/46 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Kasım Ay’ı Toplantılarının 08.11.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

      Murat KANT                                                     Barış CİN                                                    Erkan HANCI                                      
        
         Meclis 1’nci Başkan V.                              
            
              Divan Kâtibi                                               
         Divan Kâtibi 

 

 

                                                                           G Ö R Ü L D Ü

  
                                                                          Dr. Şadi YAZICI
                                                                         Belediye Başkanı


Meclis Kararı 08.11.2019 - 113

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER