Meclis Kararı 06.12.2019 - 130

T.C.
TUZLA 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 
                                                                                MECLİS KARARI

 

KARAR TARİHİ

...06.12.2019...

KARAR NO

..130..

 

KARARIN

KONUSU

Tepeören 7216 Ada 2-3 ve 4 Parsel Sayılı Belediye Arsalarının Satılması

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, Ali Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Volkan BEŞİROĞLU, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Hüseyin USTA, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı.

 

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 05.12.2019             

Rapor No                      : 2019/57                                        

Konu                          : Tepeören 7216 Ada 2-3 ve 4 Parsel Sayılı

                                      Belediye Arsalarının Satılması

 

            KOMİSYON İNCELEMESİ : 

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait; Tuzla, Tepeören Mahallesi, 7216 Ada 2 Parsel sayılı 6140.20m² yüzölçümlü,  7216 Ada 3 Parsel sayılı 5994.20m² yüzölçümlü ve 7216 Ada 4 Parsel sayılı 3984.14m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi ve satış şartlarının belirlenmesi için,  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre karar alınmak üzere; yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.12.2019 tarihli ve 41479 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

         KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

 

         “Tepeören 7216 Ada 2-3 ve 4 Parsel Sayılı Belediye Arsalarının Satılması” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

 

         Meclisimizin onayına arz olunur.

 

 

         HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

         K A R A R: Tepeören 7216 Ada 2-3 ve 4 Parsel Sayılı Belediye Arsalarının Satılmasıile ilgili Hukuk Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 05.12.2019 tarihli ve 2019/57 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 06.12.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

 

 

Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan V.
              Barış CİN
                Divan Kâtibi
                   Erkan HANCI
                   Divan Kâtibi               G Ö R Ü L D Ü
              Dr. Şadi YAZICI
              Belediye Başkanı

 
Meclis Kararı 06.12.2019 - 130

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER