Meclis Kararı - 10.01.2020 - 004

                       T.C
                    TUZLA
        BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                           MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...10.01.2020....

KARAR NO

....004...

 

KARARIN

KONUSU

2020 Yılı Meclis Çalışma Takvimi 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, Ali Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Halil KÜTÜK, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Olgun ÇELİK, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi                       : 09.01.2020              

Rapor No                           : 2020/02                                                                                                             

Konu                                     : 2020 Yılı Meclis Çalışma Takvimi

 

            KOMİSYON İNCELEMESİ :

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.” denilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı çalışma takvimini belirlemiş olup, Ağustos ayının tatil edilmesi kararını almıştır, buna göre Meclisimizin Ağustos ayının tatil edilerek, diğer aylarda toplantıların, aşağıda belirtilen tarihlerde yapılması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

                                TUZLA BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

1.   06 Ocak          2020   Pazartesi

2.   03 Şubat         2020    Pazartesi

3.   02 Mart          2020    Pazartesi

4.   06 Nisan        2020     Pazartesi

5.   04 Mayıs       2020     Pazartesi

6.   01 Haziran     2020     Pazartesi

7.   06 Temmuz   2020     Pazartesi

8.   AĞUSTOS (TATİL)

9.   07 Eylül         2020     Pazartesi

10. 05 Ekim         2020     Pazartesi

11. 02 Kasım       2020     Pazartesi

12. 07 Aralık       2020     Pazartesi  Şeklinde hazırlanan Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.01.2020 tarihli ve 165 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  

           “2020 Meclis Çalışma Takvimi” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Teklif Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT (Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

             K A R A R : 2020 Yılı Meclis Çalışma Takvimi” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 09.01.2020 tarihli ve 2020/02 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’incı Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılı, Ocak Ay’ı Toplantılarının 10.01.2020 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

 

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

 

Meclis Kararı - 10.01.2020 - 004

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER