Meclis Kararı - 10.01.2020 - 006

                    T.C.

                  TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                      MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...10.01.2020....

KARAR NO

....006...

 

KARARIN

KONUSU

Tuzla Orhanlı Mah. 6938 Ada 13 Parsel Arsa Satışı 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, Ali Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Halil KÜTÜK, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Olgun ÇELİK, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı.

 

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi              : 09.01.2020              

Rapor No                      : 2020/04                                                                            

Konu                          : Tuzla Orhanlı Mah. 6938 Ada

                                          13 Parsel Arsa Satışı

 

            KOMİSYON İNCELEMESİ :


            Mülkiyeti Belediyemize ait; Tuzla, Orhanlı Mahallesi, 6938 Ada 13 Parsel sayılı 261,00m² yüzölçümlü Arsa Vasıflı taşınmazın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Peşin satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre karar alınmak üzere; yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.12.2019 tarihli ve 45934 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  


           “Tuzla Orhanlı Mah 6938 Ada 13 Parsel Arsa Satışı” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Teklif Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

            Meclisimizin onayına arz olunur.


HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT (Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

             K A R A R : Tuzla Orhanlı Mah. 6938 Ada 13 Parsel Arsa Satışı” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 09.01.2020 tarihli ve 2020/04 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’incı Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılı, Ocak Ay’ı Toplantılarının 10.01.2020 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

 

 

Meclis Kararı - 10.01.2020 - 006

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER