Meclis Kararı - 10.01.2020 - 011

          T.C
         TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                        MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...10.01.2020....

KARAR NO

....011...

 

KARARIN

KONUSU

Cadde ve Sokak İşlemleri 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, Ali Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Halil KÜTÜK, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Olgun ÇELİK, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi                : 09.01.2020             

Rapor No                        : 2020/09                                                                            

Konu                           : Cadde ve Sokak İşlemleri

 

                   KOMİSYON İNCELEMESİ :

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendine göre: “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek”  gibi iş ve işlemler, Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır.

           İlçemiz sınırları dahilinde vatandaşlardan gelen talep ve müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde muhtelif bazı yol isimlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

                Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; 1/1000 ölçekli imar planlarında yol olarak gözükmeyen Tuzla İlçesi Orta Mahalle; Miroğlu Sokak, Şahbulut Sokak, Talat Sokak, Ekinler Sokak, Erenay Sokak, Elçin Sokak, Sezin Sokak, Emirgan Sokak, Dilşad Sokak ve Egenur Sokağın iptal edilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (n) Fıkrasına göre karar alınmak üzere, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7.Maddesinin (g) Fıkrasına göre de İstanbul Büyükşehir Belediyesine öneride bulunulmasına karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclis’ine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.01.2020 tarihli ve 517 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

                 KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

                 “Cadde ve Sokak İşlemleri” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Teklif Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

                Meclisimizin onayına arz olunur.

 

HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT (Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

             K A R A R : Cadde ve Sokak İşlemleri” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 09.01.2020 tarihli ve 2020/09 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’incı Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılı, Ocak Ay’ı Toplantılarının 10.01.2020 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

 

 

 

Meclis Kararı - 10.01.2020 - 011

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER