Meclis Kararı - 09.09.2020 - 049

                T.C

                TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                               MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...09.09.2020....

KARAR NO

....49...

 

KARARIN

KONUSU

Orhanlı Mah. 2069 Parsel Tahsis

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, A.Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Volkan BEŞİROĞLU, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Hüseyin USTA, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi               : 09.09.2020             

Rapor No                       : 2020/22                                                                         

Konu                          : Orhanlı Mah. 2069 Parsel Tahsis

 

              KOMİSYON İNCELEMESİ :

 

İlgi: 06.03.2020 tarih ve 238389 sayılı Tuzla İlçe Müftülüğünün yazısı.

 

               İlgi yazıda, Orhanlı Mahallesi 2069 Parsel sayılı 4319,43 m2 yüzölçümlü Tuzla Belediyesine ait taşınmazın, Diyanet İşleri Başkanlığı adına Tuzla İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talep edilmektedir.

 

               Tuzla, Orhanlı Mahallesi, 2069 Parsel sayılı 4319,43 m2 yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli Meri İmar Planında Dini Tesis Alanında kalan taşınmazın, Diyanet İşleri Başkanlığı adına, Tuzla İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e fıkrasına göre, karar alınma üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.07.2020 tarihli ve 22271 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

              KOMİSYON GÖRÜŞÜ:      

             “Orhanlı Mah. 2069 Parsel Tahsis ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, oybirliğiyle ile uygun görülmüştür.

 

HUKUK TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Güven YİĞİT (Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI (Kom.Bşk.Yrdc.), S.Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Ülkü SAKALAR(Üye), Olgun ÇELİK(Üye).

 

              K A R A R : Orhanlı Mah. 2069 Parsel Tahsis” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 09.09.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulü, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 2’nci Toplantı Yılı, Eylül Ay’ı Toplantılarının 09.09.2020 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

Meclis Kararı - 09.09.2020 - 049

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER