E-5 Güzergahı-Demiryolu Kentsel Yenileme Projesi

 

İstanbul metropolitan alanın giriş kapısı niteliğinde bulunan E-5 koridorunun
imar planlama çalışmalarının taslağını tamamladık. Kurum ve kuruluşlardan
görüş alındıktan sonra onaya sunulacak.

İstanbul metropolitan alanın giriş kapısı niteliğinde bulunan E-5 koridorununimar planlama çalışmalarının taslağını tamamladık. Kurum ve kuruluşlardangörüş alındıktan sonra onaya sunulacak.

E-5 Güzergahı-Demiryolu Kentsel Yenileme Projesi

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER