E-5 Güzergahı-Demiryolu Kentsel Yenileme Projesi

E-5 Güzergahı-Demiryolu Kentsel Yenileme Projesi

E-5 Güzergahı-Demiryolu Kentsel Yenileme Projesi

z05.09.2018

İstanbul metropolitan alanın giriş kapısı niteliğinde bulunan E-5 koridorununimar planlama çalışmalarının taslağını tamamladık. Kurum ve kuruluşlardangörüş alındıktan sonra onaya sunulacak.