E-5 Güzergahı-Demiryolu Kentsel Yenileme Projesi

İstanbul metropolitan alanın giriş kapısı niteliğinde bulunan E-5 koridorunun imar planlama çalışmalarının taslağını tamamladık.