Kentsel Dönüşüm

1.220 binada 4.725’i konut, 429’u işyeri olmak üzere 5.154 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildi.