Eğitim Projeleri

Eğitim Projeleri

15.407 Üniversite Öğrencisine Eğitim Yardımı

z03.10.2018

 

2014 yılında 1.608, 2015 yılında 2.543, 2016 yılında 3.862, 2017 yılında
4.349, 2018 yılında 3.045 olmak üzere 15.407 üniversite öğrencisine
dönem başı 600’er TL olmak üzere toplam 9.244.200 TL eğitim
yardımında bulunduk.

2014 yılında 1.608, 2015 yılında 2.543, 2016 yılında 3.862, 2017 yılında4.349, 2018 yılında 3.045 olmak üzere 15.407 üniversite öğrencisinedönem başı 600’er TL olmak üzere toplam 9.244.200 TL eğitimyardımında bulunduk.