Park & Çevre Projeleri

Park & Çevre Projeleri

‘Sıfır Atık ’ Yaklaşımını Uyguluyoruz

z28.09.2018

 

İsrafın önlenmesi, atığın azaltılması ve atıkların dönüştürülmesini kapsayan
atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan “Sıfır Atık” yaklaşımını hayata
geçiriyoruz. Bu yaklaşım ile atıkların kontrol altına alınmasını, gelecek
nesillere temiz, gelişmiş bir Tuzla bırakmayı hedefliyoruz.

İsrafın önlenmesi, atığın azaltılması ve atıkların dönüştürülmesini kapsayanatık yönetim felsefesi olarak tanımlanan “Sıfır Atık” yaklaşımını hayatageçiriyoruz. Bu yaklaşım ile atıkların kontrol altına alınmasını, geleceknesillere temiz, gelişmiş bir Tuzla bırakmayı hedefliyoruz.