Duyurular

Duyurular

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

z14.01.2022

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan personele yönelik 02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğine istinaden 21.08.2022 tarihinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Bu nedenle; Ek’de yer alan şartları taşıyanlardan, norm kadromuzda uygun olan ve boş bulunan kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmak isteyenlerin, (Aylıksız izin ve yıllık izindeki personel dahil ) dilekçe ile 01/02/2022 tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak adaylarımıza duyurulur.Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazısı

Engelli Bilgi Formu

Görevde Yükselme İçin Atama Yapılacak Boş Memur Kadrolarını Gösteren liste

Görevde Yükselme Sınav Konuları

Görevde Yükselme Sınavı Talep Dilekçesi

Sınav Takvimi

Unvan Değişikliği İçin Atama Yapılacak Boş Memur Kadrolarını Gösterir Liste

Unvan Değişikliği Sınav Konuları

Unvan Değişikliği Sınavı Talep Dilekçesi