Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımları

z09.12.2011

Çöp Toplama

Yol Süpürme

Yol Yıkama ve Sulama


Yeraltı-Yerüstü Konteyner Yıkama ve Dezenfekte


Konteyner Yıkama ve Dezenfekte


Moloz Toplama


Okul Temizliği


İbadethane Temizliği


Pazar Yeri Temizliği


Düşkün ve İhtiyaç Sahibi Kişilerin Evlerinin Temizliği


Tören Alanı Temizliği


Yanan Evlerin Temizliği


Kurban Öncesi ve Sonrası Sokak Temizliği


Stadyum Temizliği


Mezarlıkların Temizliği


Duvar Yazılarının Silinmesi


Okullara Temizlik Personeli Desteği Verilmesi


Yeşil Atıkların Toplanması


Bayat Ekmeklerin Toplanması


Ambalaj Atıklarının Toplanması


Bitkisel Atık Yağların Toplanması


Atık Pil ve Akümülatörlerin Toplanması


Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması


Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Malzemelerin Toplanması


Ölü Hayvanların Toplanması


Ömrünü Tamamlamış Atık Lastiklerin Toplanması


Taşıma İşleri İçin Eleman Desteği


Pazar Yerlerine Poşet Dağıtımı


Piknik Alanı Temizliği


Dere Temizliği