Meclis Kararı 06.09.2019 - 90

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...06.09.2019...

KARAR NO

..90..

 

KARARIN

KONUSU

Cadde ve Sokak İşlemleri

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT-İbrahim Nazmi İŞ–Türel AĞYOL–A.Cihan SEVİLMİŞ–Tülay KALAV–İskender KARAKAYA–Düzgün ACAR–Akın GÜRKAN–Hakan YILDIZCI–Yasemin KAZAN–Tuncay ŞENOL–Barış CİN–Barış Birtan GÜNDÜZ–Nurhan KARAHAN ERDEM-Kenan ALBAYRAK–Halil KÜTÜK-Bahrem KURUAĞAÇ–Cevdet ALEMİN– Seyit Ahmet ŞAHİN–Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI–Olgun ÇELİK–Erkan HANCI–Fuat SEVİM–Ferhat ALTUNKAYNAK–Ahmet ÇABUK-Mahmut KADDER–Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 05.09.2019             

Rapor No                      : 2019/33                                          

Konu                           : Cadde ve Sokak İşlemleri

 

             KOMİSYON İNCELEMESİ : 

     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendine göre: “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek”  gibi iş ve işlemler, Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır.

     İlçemiz sınırları dahilin de vatandaşlardan gelen talep ve müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde muhtelif bazı yol isimlerinin değiştirilmesi, iptal edilmesi ve isimlendirilmesi gerekmektedir.

           Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; Tuzla İlçesi Tepeören Mahallesi bulunan 1 adet imar yolunun Pi Sokak olarak isimlendirilmesi ve Şifa Mahallesinde bulunan Hürriyet Caddesi’nin bölünüp yeniden isimlendirilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (n) Fıkrasına göre karar alınmak üzere, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7.Maddesinin (g) Fıkrasına göre de İstanbul Büyükşehir Belediyesine öneride bulunulmasına karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclis’ine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.09.2019 tarihli ve 29060 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

          KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

          “Cadde Sokak İşlemleri” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur.

           HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

           K A R A R: Cadde ve Sokak İşlemleriile ilgili Hukuk Komisyonunun 05.09.2019 tarihli ve 2019/33 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Eylül Ay’ı Toplantılarının 06.09.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

              Murat KANT                                                     Barış CİN                                                    Erkan HANCI                                      
        
         Meclis 1’nci Başkan V.                              
            
              Divan Kâtibi                                               
         Divan Kâtibi 

 

 

                                                                           G Ö R Ü L D Ü

  
                                                                          Dr. Şadi YAZICI
                                                                         Belediye Başkanı 


Meclis Kararı 06.09.2019 - 90

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER