Meclis Kararı 11.10.2019 - 104

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...11.10.2019...

KARAR NO

..104..

 

KARARIN

KONUSU

“Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Belediye Başkanı Dr. Şadi YAZICI, Üyelerden- Güven YİĞİT-İbrahim Nazmi İŞ–Türel AĞYOL–A.Cihan SEVİLMİŞ–Tülay KALAV–Ülkü SAKALAR–İskender KARAKAYA–Düzgün ACAR–Akın GÜRKAN–Hakan YILDIZCI–Yasemin KAZAN–Barış CİN–Barış Birtan GÜNDÜZ–Nurhan KARAHAN ERDEM-Kenan ALBAYRAK–Volkan BEŞİROĞLU-Halil KÜTÜK-Bahrem KURUAĞAÇ–Mustafa SEVİM–Cevdet ALEMİN– Seyit Ahmet ŞAHİN–Rıza ÇALASIN–Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI–Olgun ÇELİK–Hüseyin USTA –Serkan TAY-Bilal ÇALIŞICI–Hakan TUNÇTÜRK–Erkan HANCI–Fuat SEVİM–Ferhat ALTUNKAYNAK–Ahmet ÇABUK-Celal CANDERE–Mahmut KADDER–Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

       BÜTÇE VE KESİN HESAP TETKİK KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 10.10.2019             

Rapor No                      : 2019/14                                                                  

Konu                           : Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım

 

            KOMİSYON İNCELEMESİ :

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 14. maddesinde “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” denilmektedir.

 

Tuzla’da faaliyet göstermekte olan amatör spor kulüplerinden Tuzla Belediyesi Spor Kulübüne 100.000,00 (yüz bin) TL, Engelliler Spor Kulübüne 50.000,00 (elli bin) TL, Şifa Spor Kulübü, Aydınlı Spor Kulübü, Orhanlı Spor Kulübü ve Onay Spor Kulüplerine 40‘ar bin (40.000,00 kırk bin) TL, Mimar Sinan Spor Kulübü, Tuzla Sahil Spor Kulübü ve Tuzla Gençlerbirliği Spor Kulübüne 30’ar bin (30.000,00 otuz bin) TL, Tuzla Gençlergücü Spor Kulübüne 20.000,00 (yirmi bin) TL, 2019-2020 sezonu için bir defaya mahsus olmak üzere toplamda 420.000,00 (dört yüz yirmi bin ) TL nakdî yardım yapılması, ödemelerin Kasım 2019- Mayıs 2020 aylarında 2 eşit taksitle ödenmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediyemiz Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.10.2019 tarihli ve 33384 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.

 

          KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

               “Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup, teklifin Müdürlükten geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz olunur.

           BÜTÇE VE KESİN HESAP TETKİK KOMİSYONU: Ahmet ÇABUK(Kom.Bşk.), Cevdet ALEMİN(Kom.Bşk.Yrdc.), Ali Cihan SEVİLMİŞ(Rpr.), Yasemin KAZAN(Üye), Rıza ÇALASIN(Üye).

           K A R A R: “Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardımile ilgili Bütçe ve Kesin Hesap Tetkik Komisyonunun 10.10.2019 tarihli ve 2019/14 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Ekim Ay’ı Toplantılarının 11.10.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

              Murat KANT                                                     Barış CİN                                                    Erkan HANCI                                      
        
         Meclis 1’nci Başkan V.                              
            
              Divan Kâtibi                                               
         Divan Kâtibi 

 

 

                                                                           G Ö R Ü L D Ü

  
                                                                          Dr. Şadi YAZICI
                                                                         Belediye Başkanı 


Meclis Kararı 11.10.2019 - 104

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER