Meclis Kararı 11.10.2019 - 105

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...11.10.2019...

KARAR NO

..105..

 

KARARIN

KONUSU

“Ödenek Aktarma

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Belediye Başkanı Dr. Şadi YAZICI, Üyelerden- Güven YİĞİT-İbrahim Nazmi İŞ–Türel AĞYOL–A.Cihan SEVİLMİŞ–Tülay KALAV–Ülkü SAKALAR–İskender KARAKAYA–Düzgün ACAR–Akın GÜRKAN–Hakan YILDIZCI–Yasemin KAZAN–Barış CİN–Barış Birtan GÜNDÜZ–Nurhan KARAHAN ERDEM-Kenan ALBAYRAK–Volkan BEŞİROĞLU-Halil KÜTÜK-Bahrem KURUAĞAÇ–Mustafa SEVİM–Cevdet ALEMİN– Seyit Ahmet ŞAHİN–Rıza ÇALASIN–Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI–Olgun ÇELİK–Hüseyin USTA –Serkan TAY-Bilal ÇALIŞICI–Hakan TUNÇTÜRK–Erkan HANCI–Fuat SEVİM–Ferhat ALTUNKAYNAK–Ahmet ÇABUK-Celal CANDERE–Mahmut KADDER–Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

       BÜTÇE VE KESİN HESAP TETKİK KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 10.10.2019             

Rapor No                      : 2019/15                                                                  

Konu                           : Ödenek Aktarma

 

           KOMİSYON İNCELEMESİ :

 

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün ekteki cetvelde yazılı ödeneklerine Yedek ödenekten aktarma yapılması gerekli görülmüştür. Konunun Mecliste görüşülerek karara bağlanması için yazımızın Meclise havalesini tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.10.2019 tarihli ve 33525 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.

 

           KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

 

           “Ödenek Aktarma” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup, teklifin Müdürlükten geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

           Meclisimizin Onayına Arz olunur.

 

            BÜTÇE VE KESİN HESAP TETKİK KOMİSYONU: Ahmet ÇABUK(Kom.Bşk.), Cevdet ALEMİN(Kom.Bşk.Yrdc.), Ali Cihan SEVİLMİŞ(Rpr.), Yasemin KAZAN(Üye), Rıza ÇALASIN(Üye).

 

           K A R A R: Ödenek Aktarmaile ilgili Bütçe ve Kesin Hesap Tetkik Komisyonunun 10.10.2019 tarihli ve 2019/15 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Ekim Ay’ı Toplantılarının 11.10.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

              Murat KANT                                                     Barış CİN                                                    Erkan HANCI                                      
        
         Meclis 1’nci Başkan V.                              
            
              Divan Kâtibi                                               
         Divan Kâtibi 

 

 

                                                                           G Ö R Ü L D Ü

  
                                                                          Dr. Şadi YAZICI
                                                                         Belediye Başkanı 


Meclis Kararı 11.10.2019 - 105

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER