Meclis Kararı 04.12.2019 - 117

            T.C.
           TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                               MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...04.12.2019...

KARAR NO

..117..

 

KARARIN

KONUSU

Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneği Tespiti

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, Ali Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Volkan BEŞİROĞLU, Halil KÜTÜK, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Hüseyin USTA, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI’nın iştiraki ile toplandı.

 

Ö N E Rİ  :

       BÜTÇE TETKİK VE KESİN HESAP KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 03.12.2019             

Rapor No                      : 2019/19                                        

Konu                          : Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneği Tespiti

 

         KOMİSYON İNCELEMESİ : 

 

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinde; “…Belediye Başkanı nüfusu 50.000’e kadar olan Belediyelerde bir, nüfusu 50.001 – 200.000 arasında olan Belediyelerde iki, nüfusu 200.001 – 500.000 arasında olan Belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan Belediyelerde dört Belediye Meclis üyesini Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen Meclis Üyelerine Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir…” denilmektedir.

         5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi uyarınca 2020 Mali Yılında Uygulanacak Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin, kanunca tanınan üst limitten ödenmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. Şeklinde hazırlanan Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.11.2019 tarihli ve 41192 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.

        

         KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

 

         “Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneği Tespiti” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup, teklifin Müdürlükten geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin Onayına Arz olunur.

 

         BÜTÇE TETKİK VE KESİN HESAP KOMİSYONU: Ahmet ÇABUK(Kom.Bşk.), Cevdet ALEMİN(Kom.Bşk.Yrd.), Ali Cihan SEVİLMİŞ(Rpr.), Yasemin KAZAN(Üye), Rıza ÇALASIN(Üye).

 

         K A R A R: “Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneği Tespiti” ile ilgili Bütçe Tetkik ve Kesin Hesap Komisyonunun 03.12.2019 tarihli ve 2019/19 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 04.12.2019 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

        Murat KANT 
Meclis 1’inci Başkan V.                                             
     Barış CİN    
  Divan Kâtibi                                                
Erkan HANCI   
Divan Kâtibi                      
     
 

   G Ö R Ü L D Ü
 Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

 

Meclis Kararı 04.12.2019 - 117

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER