Meclis Kararı 06.12.2019 - 122

             T.C.
           TUZLA
 BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                            MECLİS KARARI 

KARAR TARİHİ

...06.12.2019...

KARAR NO

..122..

 

KARARIN

KONUSU

Bilim Merkezi Tahsisi

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, Ali Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Volkan BEŞİROĞLU, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Hüseyin USTA, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı.

 

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 05.12.2019             

Rapor No                      : 2019/49                                        

Konu                          : Bilim Merkezi Tahsisi

 

          KOMİSYON İNCELEMESİ : 

 

İlgi    : 22/11/2019 tarihli ve E.23176213 sayılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı.

 

          İlgi sayılı yazıda, Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi 4097 sayılı parsel taşınmaz üzerindeki Şelale Eğitim Parkı içerisinde yer alan Bilim Merkezi’nin uygun görülecek bölümlerinin, 10 yıllık süre ile BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi) olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisi talep edilmiştir.

          Söz konusu yazıya istinaden, Şelale Eğitim Parkı içerisinde yer alan Bilim Merkezi’nin uygun görülecek bölümlerinin, 10 yıllık süre ile BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi) olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisinin makamınızca da uygun görülmesi halinde, yazımızın Meclis’e havalesini tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.11.2019 tarihli ve 40864 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

         KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

 

         “Bilim Merkezi Tahsisi” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.          

         Meclisimizin onayına arz olunur.

 

 

         HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

         K A R A R: Bilim Merkezi Tahsisiile ilgili Hukuk Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 05.12.2019 tarihli ve 2019/49 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 06.12.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan V.
              Barış CİN
                Divan Kâtibi
                   Erkan HANCI
                   Divan Kâtibi               G Ö R Ü L D Ü
              Dr. Şadi YAZICI
              Belediye Başkanı

 
Meclis Kararı 06.12.2019 - 122

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER