Meclis Kararı 06.12.2019 - 124

T.C.
TUZLA 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 
                                                                                MECLİS KARARI

 

KARAR TARİHİ

...06.12.2019...

KARAR NO

..124..

 

KARARIN

KONUSU

Geçici İşçi Vizeleri

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, Ali Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Volkan BEŞİROĞLU, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Hüseyin USTA, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı.

 

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 05.12.2019             

Rapor No                      : 2019/51                                        

Konu                          : Geçici İşçi Vizeleri

 

            KOMİSYON İNCELEMESİ : 

            Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24. maddesine Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde Kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının %20’sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl hesabına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir denmektedir.

            Belediyemizde geçici işçi olarak görev yapmakta iken 5620 Sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel olma hakkına sahip olup, bu haktan yararlanmayı kabul etmeyerek geçici işçi olarak kalan 3 personel için, yine mezkur kanun gereğince kadrolu işçi pozisyonuna atanma hakkını elde edemeyip bir yıl içinde en fazla 5 ay 29 gün çalışma hakkı bulunan ve 27.06.2019 tarihinden itibaren iş akdi askıya alınan 1 personel için ekli cetvelde belirtilen oranlarda 2020 yılı için çalışma vizelerinin onaylanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Meclise havale edilmesini olurlarınıza arz ederim. Şeklinde hazırlanan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.11.2019 tarihli ve 40234 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

            “Geçici İşçi Vizeleri” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur.

 

 

           HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

 

           K A R A R: Geçici İşçi Vizeleriile ilgili Hukuk Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 05.12.2019 tarihli ve 2019/51 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 06.12.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan V.
              Barış CİN
                Divan Kâtibi
                   Erkan HANCI
                   Divan Kâtibi               G Ö R Ü L D Ü
              Dr. Şadi YAZICI
              Belediye Başkanı

 
Meclis Kararı 06.12.2019 - 124

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER