Meclis Kararı 06.12.2019 - 125

T.C.
TUZLA 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 
                                                                                MECLİS KARARI

 

KARAR TARİHİ

...06.12.2019...

KARAR NO

..125..

 

KARARIN

KONUSU

2020 Yılı Ek Ücret Tarife Tekliflerinin Hazırlanması

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, Ali Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Volkan BEŞİROĞLU, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Hüseyin USTA, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı.

 

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 05.12.2019             

Rapor No                   : 2019/52                                        

Konu                          : 2020 Yılı Ek Ücret Tarife Tekliflerinin Hazırlanması

 

            KOMİSYON İNCELEMESİ : 

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesinin “Belediyeler bu konuda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgilerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir” hükmüne istinaden Müdürlüklerce hazırlanan 2020 hizmet ücret teklifleri liste halinde düzenlenmiş olup ekte sunulmuştur.

 

           Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, bu konuda karar alınmak üzere, yazımız ve eklerinin meclise olurlarınıza arz ederim. Şeklinde hazırlanan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.11.2019 tarihli ve 38806 sayılı teklifi incelenmiştir.

 

           KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

 

           “2020 Yılı Ek Ücret Tarife Tekliflerinin Hazırlanması” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

 

         Meclisimizin onayına arz olunur. 

 

         HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye). 

 

         K A R A R: 2020 Yılı Ek Ücret Tarife Tekliflerinin Hazırlanmasıile ilgili Hukuk Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 05.12.2019 tarihli ve 2019/52 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 06.12.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan V.
              Barış CİN
                Divan Kâtibi
                   Erkan HANCI
                   Divan Kâtibi               G Ö R Ü L D Ü
              Dr. Şadi YAZICI
              Belediye Başkanı

 

Meclis Kararı 06.12.2019 - 125

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER