Meclis Kararı - 09.09.2020 - 051

                T.C

                TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                               MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...09.09.2020....

KARAR NO

....51...

 

KARARIN

KONUSU

Sağlık Teknokenti A.Ş. Genel Kurul Temsilcisi

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, A.Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Volkan BEŞİROĞLU, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Hüseyin USTA, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi                 : 09.09.2020             

Rapor No                         : 2020/24                                                                            

Konu                           : Sağlık Teknokenti A.Ş. Genel Kurul Temsilcisi

 

              KOMİSYON İNCELEMESİ :

İlgi: a) 19.02.2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı.

        b) Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 08.06.2018 tarihli ve 109 sayılı Meclis Kararı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti kurulması hususu ilgi (a) Bakanlar Kurulu Kararıyla uygun görülerek, 23 Mart 2018 tarih ve 30369 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından; Belediyelerin pay sahibi olduğu şirketlerin Genel Kuruluna katılacak olan temsilcilerin belirlenmesinde, Belediyelerin hangi organının (Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Meclisi) kararının alınması gerektiği hususunda tereddüte düşüldüğünden bahisle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü görüşünde; yapılacak işlemlerde uygulama bütünlüğü sağlanması amacıyla Belediyelerin hissedar olduğu şirketlerde Genel Kurula katılacak olan temsilcinin Belediye Meclis Kararıyla belirleneceği belirtilmiştir.

            Açıklanan hususlar doğrultusunda Tuzla Belediye Başkanı’nın; Belediyemizin hissedar olduğu ilgi (b) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti Anonim Şirketi’nin Genel Kurul temsilcisi olmasına ve Genel Kurula katılmasına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. ve 38. maddeleri doğrultusunda meclis kararı alınması hususunda yazımızın meclise havalesini tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan   Özel Kalem Müdürlüğünün 02.09.2020 tarihli ve 29122 sayılı teklifi incelenmiştir.

              KOMİSYON GÖRÜŞÜ:      

             “Sağlık Teknokenti A.Ş. Genel Kurul Temsilcisi ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

 

HUKUK TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Güven YİĞİT (Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI (Kom.Bşk.Yrdc.), S.Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Ülkü SAKALAR(Üye), Olgun ÇELİK(Üye).

 

              K A R A R : Sağlık Teknokenti A.Ş. Genel Kurul Temsilcisi” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 09.09.2020 tarihli ve 2020/24 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulü, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 2’nci Toplantı Yılı, Eylül Ay’ı Toplantılarının 09.09.2020 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

Meclis Kararı - 09.09.2020 - 051

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER