Meclis Kararı - 09.09.2020 - 052

                T.C

                TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                               MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...09.09.2020....

KARAR NO

....52...

 

KARARIN

KONUSU

KOSGEB, İŞGEM ve TEKMER için Protokol Yapma Yetkisi

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, A.Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Volkan BEŞİROĞLU, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Hüseyin USTA, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi                 : 09.09.2020             

Rapor No                         : 2020/25                                                                            

Konu                           : KOSGEB, İŞGEM ve TEKMER

                                            için Protokol Yapma Yetkisi

 

              KOMİSYON İNCELEMESİ :

 Küçük ve orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2020 yılı mali Destek Programları kapsamında girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programları doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesi için İŞGEM/TEKMER programına proje tekliflerinin sunulması amacıyla ilana çıkmıştır.

            Bu çerçevede, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB), İŞGEM (İş Geliştirme Merkezi) ve TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezi) Projelerine başvuru yapılması kapsamında işbirliği yapacağımız kurum ve kuruluşlarla ortak protokol yapılması için Belediye Başkanı Dr. Şadi YAZICI’ya yetki verilmesi ve gerektiği durumlarda yetkinin devredilmesi hususunda yetkili kılınmasına, makamınızca da uygun bulunması durumunda bu hususta karar alınma üzere yazımızın belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 04.09.2020 tarihli ve 29297 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

               KOMİSYON GÖRÜŞÜ:      

              “KOSGEB, İŞGEM ve TEKMER İçin Protokol Yapma Yetkisi ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

 

HUKUK TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Güven YİĞİT (Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI (Kom.Bşk.Yrdc.), S.Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Ülkü SAKALAR(Üye), Olgun ÇELİK(Üye).

 

              K A R A R : KOSGEB, İŞGEM ve TEKMER için Protokol Yapma Yetkisi” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 09.09.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulü, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 2’nci Toplantı Yılı, Eylül Ay’ı Toplantılarının 09.09.2020 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

Meclis Kararı - 09.09.2020 - 052

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER