Meclis Kararı - 11.09.2020 - 061

                T.C

                TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                               MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...11.09.2020....

KARAR NO

....61...

 

KARARIN

KONUSU

Ek Ödenek

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, A.Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı

Ö N E Rİ  :

 

  BÜTÇE VE KESİN HESAP TETKİK KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi                 : 10.09.2020             

Rapor No                          : 2020/09                                                                           

Konu                           : Ek Ödenek

 

               KOMİSYON İNCELEMESİ : Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre” Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.

(2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince  kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır.

(3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.” denilmektedir. 

2020 Yılı Tahmini Gelir Bütçesinin, “ Arsa Satışı “ gelir kaleminin tahmin edilen miktarın yaklaşık 35.000.000,00 TL, “ Dahilinde alınan mal ve hizmet vergileri “gelir kaleminin tahmin edilen miktarın 6.500.000,00 TL ve “Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ” gelir kaleminin de tahmin edilen miktarın yaklaşık 5.000.000,00 TL üzerinde gerçekleşmesiyle beraber toplam 46.500.000,00 TL ilgili harcama kalemlerine ek ödenek konulması için ilgili ek bütçe talebimizin Belediye Meclisinde görüşülmek üzere havale edilmesini tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.09.2020 tarihli ve 28731 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.

 

   KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ek Ödenek” ile ilgili teklif dosyası komisyonumuzca incelenmiş olup, teklifin Müdürlükten geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

 

BÜTÇE VE KESİN HESAP TETKİK KOMİSYONU: Ahmet ÇABUK(Kom.Bşk.), Cevdet ALEMİN(Kom.Bşk.Yrdc.), A.Cihan SEVİLMİŞ(Rpr.), Selçuk TAŞÇI(Üye), Yasemin KAZAN (Üye).

 

              K A R A R : Ek Ödenek” ile ilgili Bütçe ve Kesin Hesap Tetkik Komisyonunun 10.09.2020 tarihli ve 2020/09 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulü, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 2’nci Toplantı Yılı, Eylül Ay’ı Toplantılarının 11.09.2020 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

Meclis Kararı - 11.09.2020 - 061

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER