Meclis Kararları

Meclis Kararları

Meclis Kararı 09.04.2021 - 36

z19.04.2021

        T.C.
      TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                  

KARAR TARİHİ

...09.04.2021....

KARAR NO

....036...

 

KARARIN

KONUSU

Tuzla Belediye Başkanı’nın 01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemi Faaliyet Raporu

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 2’nci Başkan Vekili Türel AĞYOL’un Başkanlığında; Üyelerden, Güven YİĞİT - İbrahim Nazmi İŞ –  A.Cihan SEVİLMİŞ –  Tülay KALAV – İskender KARAKAYA – Düzgün ACAR – Akın GÜRKAN – Hakan YILDIZCI – Yasemin KAZAN – Tuncay ŞENOL – Barış Birtan GÜNDÜZ – Nurhan ERDEM -  Kenan ALBAYRAK – Volkan BEŞİROĞLU – Halil KÜTÜK - Bahrem KURUAĞAÇ– Mustafa SEVİM - Seyit Ahmet ŞAHİN – Rıza ÇALASIN – Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Olgun ÇELİK – Serkan TAY –  Bilal ÇALIŞICI – Hakan TUNÇTÜRK – Erkan HANCI – Fuat SEVİM – Ferhat ALTUNKAYNAK – Ahmet ÇABUK – Celal CANDERE – Mahmut KADDER – Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.

 

 

                      TEKLİF VE KARAR

 

Teklifin Özü               : Tuzla Belediye Başkanlığının

                                       01.01.2020 – 31.12.2020  

                                       Dönemi Faaliyet Raporu

 

 

 

                        K A R A R :  

                        Tuzla Belediye Başkanı’nın 01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemi Faaliyet Raporuyapılan açık oylama sonucu, 32 üyenin oylamaya katılarak oy kullanması sonucunda Kullanılan Oy Sayısı : 32 Geçerli Oy Sayısı:32, 12 Red oyuna karşılık 20 üyenin Kabul oyu ile Tuzla Belediye Başkanlığının 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihlerindeki Faaliyet Raporunun Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 3’üncü Toplantı Yılı, Nisan Ay’ı Toplantılarının 09.04.2021 Cuma günü yapılan 2’nci Birleşimi, 2’nci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

 

 

 

                   Türel AĞYOL                       Hakan YILDIZCI                   S.Ahmet ŞAHİN      

             Meclis 2’nci Başkan V.                    Divan Kâtibi                           Divan Kâtibi

 

 

 

                                                                        G Ö R Ü L D Ü

 

                                                                      Dr. Şadi YAZICI

                                                                      Belediye Başkanı