Meclis Kararları

Meclis Kararları

Meclis Kararı 17.05.2021 - 37

z03.06.2021

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR TARİHİ

...17.05.2021....

KARAR NO

....037...

 

KARARIN

KONUSU

Marmara Belediyeler Birliği Üye Seçimi

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 2’nci Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden, Güven YİĞİT - İbrahim Nazmi İŞ – Türel AĞYOL- Tülay KALAV – İskender KARAKAYA – Düzgün ACAR – Akın GÜRKAN – Hakan YILDIZCI – Yasemin KAZAN – Tuncay ŞENOL – Barış CİN- Barış Birtan GÜNDÜZ – Nurhan ERDEM - Kenan ALBAYRAK – Volkan BEŞİROĞLU – Halil KÜTÜK - Bahrem KURUAĞAÇ– Cevdet ALEMİN- Seyit Ahmet ŞAHİN – Rıza ÇALASIN – Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Olgun ÇELİK – Hüseyin USTA- Serkan TAY – Bilal ÇALIŞICI – Hakan TUNÇTÜRK – Erkan HANCI – Fuat SEVİM – Ferhat ALTUNKAYNAK – Ahmet ÇABUK – Celal CANDERE – Mahmut KADDER – Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.


T E K L İ F V E K A R A R :
 

Teklifin Özü : Marmara Belediyeler Birliği Üye Seçimi. 

K A R A R : 

Ak Parti Grup Başkan Vekili Sn. Tülay KALAV’ın teklifi doğrultusunda yapılan açık oylama neticesinde;

Marmara Belediyeler Birliği Asil Üyesi Sn. Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI’nın yerine Sn. Hakan YILDIZCI’nın seçilmesi, yedek üye olan Sn. Cevdet ALEMİN’in yerine Sn. Ali Cihan SEVİLMİŞ’in seçilmesi Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi,3’üncü Toplantı Yılı, Mayıs Ayı Toplantılarının 17.05.2021 Pazartesi günü yapılan 1’inci Birleşimi, 1’nci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

Murat KANT                                               Barış CİN                                                     Hakan YILDIZCI

Meclis 1’nci Başkan V.                             Divan Kâtibi                                                  Divan Kâtibi

 

 

 

 

                                                               G Ö R Ü L D Ü

                                                              Dr. Şadi YAZICI

                                                             Belediye Başkanı