Meclis Kararı 03.07.2019 - 72

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...03.07.2019...

KARAR NO

..72..

 

KARARIN

KONUSU

Ücret Tarifeleri 2019

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT-İbrahim Nazmi İŞ–Türel AĞYOL–A.Cihan SEVİLMİŞ–Tülay KALAV–Ülkü SAKALAR–İskender KARAKAYA–Düzgün ACAR–Akın GÜRKAN–Hakan YILDIZCI–Yasemin KAZAN–Tuncay ŞENOL–Volkan BEŞİROĞLU-Barış CİN–Barış Birtan GÜNDÜZ–Nurhan KARAHAN ERDEM-Kenan ALBAYRAK–Halil KÜTÜK-Bahrem KURUAĞAÇ–Mustafa SEVİM–Cevdet ALEMİN– Seyit Ahmet ŞAHİN–Rıza ÇALASIN–Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI–Olgun ÇELİK–Hüseyin USTA –Bilal ÇALIŞICI–Hakan TUNÇTÜRK–Erkan HANCI–Fuat SEVİM–Ahmet ÇABUK-Ferhat ALTUNKAYNAK–Celal CANDERE–Mahmut KADDER–Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi             : 02.07.2019             

Rapor No                    : 2019/26                                                        

Konu                          : Ücret Tarifeleri 2019

 

         KOMİSYON İNCELEMESİ : 

          Müdürlüğümüze bağlı olarak işletmesi sağlanan Sosyal Tesislerimizde uygulanmak üzere 2019 yılı için ek tarife sunulmuş olup, Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu arz ederim. Şeklinde hazırlanan İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 01.07.2019 tarihli ve 22163 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

         KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

         “Ücret Tarifeleri 2019” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

          Meclisimizin onayına arz olunur.

 

          HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

          K A R A R: “Ücret Tarifeleri 2019ile ilgili Hukuk Komisyonunun 02.07.2019 tarihli ve 2019/26 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Temmuz Ay’ı Toplantılarının 03.07.2019 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

              Murat KANT                                                     Barış CİN                                                    Erkan HANCI                                      
        
         Meclis 1’nci Başkan V.                              
            
              Divan Kâtibi                                               
         Divan Kâtibi 

 

 

                                                                           G Ö R Ü L D Ü

  
                                                                          Dr. Şadi YAZICI
                                                                         Belediye Başkanı 


Meclis Kararı 03.07.2019 - 72

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER