Meclis Kararı 03.07.2019 - 73

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...03.07.2019...

KARAR NO

..73..

 

KARARIN

KONUSU

İçmeler-Aydınlı Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Başkanlığımız ile Piyade Okul Komutanlığı Arasında Protokol Yapılması İçin Yetki Verilmesi

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT-İbrahim Nazmi İŞ–Türel AĞYOL–A.Cihan SEVİLMİŞ–Tülay KALAV–Ülkü SAKALAR–İskender KARAKAYA–Düzgün ACAR–Akın GÜRKAN–Hakan YILDIZCI–Yasemin KAZAN–Tuncay ŞENOL–Volkan BEŞİROĞLU-Barış CİN–Barış Birtan GÜNDÜZ–Nurhan KARAHAN ERDEM-Kenan ALBAYRAK–Halil KÜTÜK-Bahrem KURUAĞAÇ–Mustafa SEVİM–Cevdet ALEMİN– Seyit Ahmet ŞAHİN–Rıza ÇALASIN–Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI–Olgun ÇELİK–Hüseyin USTA –Bilal ÇALIŞICI–Hakan TUNÇTÜRK–Erkan HANCI–Fuat SEVİM–Ahmet ÇABUK-Ferhat ALTUNKAYNAK–Celal CANDERE–Mahmut KADDER–Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi             : 02.07.2019             

Rapor No                    : 2019/27                                                        

Konu                          : İçmeler-Aydınlı Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında

                                          Başkanlığımız ile Piyade Okul Komutanlığı Arasında

                                          Protokol Yapılması İçin Yetki Verilmesi

 

         KOMİSYON İNCELEMESİ : 

 

İlgi:  Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğünün 30.05.2019 Tarih ve 97183395- 420.02   

         [0110234]-E.323400 Sayılı Yazısı ve Ekinde Mevcut Protokol Evrakları.          

 

    Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğünün İlgi yazısı ile; Başkanlığımızca planlanan İçmeler-Aydınlı Bağlantı Yolu Projesi kapsamında Piyade Okul Komutanlığı kullanımındaki taşınmazların kıymet takdir bedeli karşılığında imar planı değişikliği ile Tuzla Belediye Başkanlığına devir/terk/tahsis edilmesinin planlandığı, bu maksatla protokol düzenlenmesi konusunda Milli Savunma Bakanlığı ile Tuzla Belediye Başkanlığı arasında mutabakata varıldığı belirtilmiştir.  Söz konusu proje kapsamında, İlgi yazı ekinde sunulan Protokolü Milli Savunma Bakanlığı adına imzalamak üzere Piyade Okul Komutanlığına yetki verildiği bildirilerek; Piyade Okul Komutanlığı ve Tuzla Belediye Başkanlığınca protokolün karşılıklı olarak imzalanarak iki orijinal nüshasının Milli Savunma Bakanlığına gönderilmesi talep edilmiştir.

         Buna göre; Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğünün İlgi yazısı gereği; iş bu yazı ekinde sunulan Protokolü imzalamak üzere ve İçmeler- Aydınlı Bağlantı Yolu Projesi kapsamında idaremizce yürütülecek iş ve işlemler ile bundan sonra aynı proje kapsamında düzenlenmesi ve imzalanması gereken her türlü protokol ve sözleşmelerin imzalanması için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18. ve 38. Maddelerine göre, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi YAZICI’ ya yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere; yazımız ve eklerinin Belediye Meclis’ine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.07.2019 tarihli ve 22174 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

         KOMİSYON GÖRÜŞÜ:   

         “İçmeler-Aydınlı Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Başkanlığımız ile Piyade Okul Komutanlığı Arasında Protokol Yapılması İçin Yetki Verilmesi” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

         Meclisimizin onayına arz olunur.

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...03.07.2019...

KARAR NO

..73..

 

KARARIN

KONUSU

İçmeler-Aydınlı Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Başkanlığımız ile Piyade Okul Komutanlığı Arasında Protokol Yapılması İçin Yetki Verilmesi

Belediye meclisini teşkil eden zevat

 

                                                        Sayfa-2-

 

          HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

          K A R A R: İçmeler-Aydınlı Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Başkanlığımız ile Piyade Okul Komutanlığı Arasında Protokol Yapılması İçin Yetki Verilmesiile ilgili Hukuk Komisyonunun 02.07.2019 tarihli ve 2019/27 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Temmuz Ay’ı Toplantılarının 03.07.2019 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

              Murat KANT                                                     Barış CİN                                                    Erkan HANCI                                      
        
         Meclis 1’nci Başkan V.                              
            
              Divan Kâtibi                                               
         Divan Kâtibi 

 

 

                                                                           G Ö R Ü L D Ü

  
                                                                          Dr. Şadi YAZICI
                                                                         Belediye Başkanı 


Meclis Kararı 03.07.2019 - 73

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER