Meclis Kararı 11.10.2019 - 106

T.C.
TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                 MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...11.10.2019...

KARAR NO

..106..

 

KARARIN

KONUSU

“2020 Yılı Stratejik Plan ve Performans Programı

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Belediye Başkanı Dr. Şadi YAZICI, Üyelerden- Güven YİĞİT-İbrahim Nazmi İŞ–Türel AĞYOL–A.Cihan SEVİLMİŞ–Tülay KALAV–Ülkü SAKALAR–İskender KARAKAYA–Düzgün ACAR–Akın GÜRKAN–Hakan YILDIZCI–Yasemin KAZAN–Barış CİN–Barış Birtan GÜNDÜZ–Nurhan KARAHAN ERDEM-Kenan ALBAYRAK–Volkan BEŞİROĞLU-Halil KÜTÜK-Bahrem KURUAĞAÇ–Mustafa SEVİM–Cevdet ALEMİN– Seyit Ahmet ŞAHİN–Rıza ÇALASIN–Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI–Olgun ÇELİK–Hüseyin USTA –Serkan TAY-Bilal ÇALIŞICI–Hakan TUNÇTÜRK–Erkan HANCI–Fuat SEVİM–Ferhat ALTUNKAYNAK–Ahmet ÇABUK-Celal CANDERE–Mahmut KADDER–Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

       BÜTÇE VE KESİN HESAP TETKİK KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi             : 10.10.2019             

Rapor No                    : 2019/16                                                                    

Konu                          : 2020 Yılı Stratejik Plan ve Performans Programı

 

           KOMİSYON İNCELEMESİ :

 

           Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Belediyemiz 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planı  ve 2020 Yılı İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi ve Belediye meclisinin görev ve yetkilerini belirleyen 18. Maddesine istinaden Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde Mecliste görüşülmek üzere havale edilmesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2019 tarihli ve 32009 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir.

 

           KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

 

                “2020-2024 Dönemi Stratejik Plan ve Performans Programı” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup, teklifin Müdürlükten geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.        

           Meclisimizin Onayına Arz olunur.

 

           BÜTÇE VE KESİN HESAP TETKİK KOMİSYONU: Ahmet ÇABUK(Kom.Bşk.), Cevdet ALEMİN(Kom.Bşk.Yrdc.), Ali Cihan SEVİLMİŞ(Rpr.), Yasemin KAZAN(Üye), Rıza ÇALASIN(Üye).

 

           K A R A R: “2020 Yılı Stratejik Plan ve Performans Programıile ilgili Bütçe ve Kesin Hesap Tetkik Komisyonunun 10.10.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Ekim Ay’ı Toplantılarının 11.10.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 2’nci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

              Murat KANT                                                     Barış CİN                                                    Erkan HANCI                                      
        
         Meclis 1’nci Başkan V.                              
            
              Divan Kâtibi                                               
         Divan Kâtibi 

 

 

                                                                           G Ö R Ü L D Ü

  
                                                                          Dr. Şadi YAZICI
                                                                         Belediye Başkanı 


Meclis Kararı 11.10.2019 - 106

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER