Meclis Kararı 08.11.2019 - 109

T.C.

TUZLA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                  MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...08.11.2019...

KARAR NO

..109..

 

KARARIN

KONUSU

Tuzla Merkez (Postane) Mah. 6322 Parsel Arsa Satışı

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT-İbrahim Nazmi İŞ–Türel AĞYOL–A.Cihan SEVİLMİŞ–Tülay KALAV–Ülkü SAKALAR–İskender KARAKAYA–Düzgün ACAR–Akın GÜRKAN–Hakan YILDIZCI–Yasemin KAZAN–Tuncay ŞENOL-Barış Birtan GÜNDÜZ–Barış CİN-Nurhan ERDEM-Kenan ALBAYRAK–Halil KÜTÜK-Bahrem KURUAĞAÇ–Mustafa SEVİM–Cevdet ALEMİN– Seyit Ahmet ŞAHİN–Rıza ÇALASIN–Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI–Olgun ÇELİK–Hüseyin USTA-Bilal ÇALIŞICI–Hakan TUNÇTÜRK–Erkan HANCI–Fuat SEVİM–Ferhat ALTUNKAYNAK–Ahmet ÇABUK-Celal CANDERE–Selçuk TAŞCI’nın iştiraki ile toplandı.

 

Ö N E Rİ  :

       HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 07.11.2019             

Rapor No                   : 2019/42                                        

Konu                          : Tuzla Merkez (Postane) Mah. 6322 Parsel Arsa Satışı

 

           KOMİSYON İNCELEMESİ : 

 Mülkiyeti Belediyemize ait, Tuzla, Merkez (Postane) Mahallesi 6322 Parsel sayılı 666,46 m2 yüzölçümlü taşnmazın, 2886 Sayılı Devlet ihale kanununa göre satışının yapılması ve satış şartlarının belirlenmesi için 5393 Sayılı belediye kanunun 18. Maddesinin e fıkrasına göre karar alınmak üzere, yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.10.2019 tarihli ve 36924 sayılı teklifi incelenmiştir.

           KOMİSYON GÖRÜŞÜ:    

           “Tuzla Merkez (Postane) Mah. 6322 Parsel Arsa Satışı” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

          Meclisimizin onayına arz olunur. 

         HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT(Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

         K A R A R: Tuzla Merkez (Postane) Mah. 6322 Parsel Arsa Satışıile ilgili Hukuk Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 07.11.2019 tarihli ve 2019/42 sayılı raporu, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Kasım Ay’ı Toplantılarının 08.11.2019 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 

 

        Murat KANT                                                     Barış CİN                                                    Erkan HANCI                                      
        
         Meclis 1’nci Başkan V.                              
            
              Divan Kâtibi                                               
         Divan Kâtibi 

 

 

                                                                           G Ö R Ü L D Ü

  
                                                                          Dr. Şadi YAZICI
                                                                         Belediye Başkanı

Meclis Kararı 08.11.2019 - 109

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER