Meclis Kararı - 10.01.2020 - 008

            T.C.

           TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                    MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...10.01.2020....

KARAR NO

....008...

 

KARARIN

KONUSU

Aydınlı 7233 Ada 8 Parsel sayılı Belediye arsasının satılması 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, Ali Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Halil KÜTÜK, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Olgun ÇELİK, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı.

 

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 09.01.2020             

Rapor No                      : 2020/06                                                                            

Konu                          : Aydınlı 7233 Ada 8 Parsel sayılı

                                          Belediye arsasının satılması

 

             KOMİSYON İNCELEMESİ :

             Mülkiyeti Belediyemize ait; Tuzla, Aydınlı Mahallesi, 7233 Ada 8 Parsel sayılı 1150,55m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın; 4562 Sayılı OSB Kanununa göre devir zorunluluğu gereği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi ve satış şartlarının belirlenmesi için,  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre karar alınmak üzere; yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.01.2020 tarihli ve 383 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  

            Aydınlı 7233 Ada 8 Parsel sayılı Belediye Arsasının satılması” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Teklif Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur.

 

HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT (Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

             K A R A R : Aydınlı 7233 Ada 8 Parsel sayılı Belediye arsasının satılması” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 09.01.2020 tarihli ve 2020/06 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’incı Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılı, Ocak Ay’ı Toplantılarının 10.01.2020 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

 

 

 

Meclis Kararı - 10.01.2020 - 008

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER