Meclis Kararı - 10.01.2020 - 009

           T.C.
          TUZLA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                               MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...10.01.2020....

KARAR NO

....009...

 

KARARIN

KONUSU

İptal - İhdas 

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, Ali Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Halil KÜTÜK, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Olgun ÇELİK, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı.

 

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi              : 09.01.2020             

Rapor No                      : 2020/07                                                                            

Konu                          : İptal - İhdas

 

             KOMİSYON İNCELEMESİ :

 

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi ve 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. maddesine istinaden hazırlanan ekteki (II) Sayılı Boş Kadro Cetvelinin onaylanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. Şeklinde hazırlanan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 06.01.2020 tarihli ve 404 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

             KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  

 

            “İptal - İhdas” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Teklif Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur.

 

HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av. Güven YİĞİT (Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI(Kom.Bşk.Yrdc.), Seyit Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Av. Ülkü SAKALAR(Üye), Akın GÜRKAN(Üye).

 

             K A R A R : İptal - İhdas” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 09.01.2020 tarihli ve 2020/07 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’incı Seçim Dönemi, 2’inci Toplantı Yılı, Ocak Ay’ı Toplantılarının 10.01.2020 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

 

 

Meclis Kararı - 10.01.2020 - 009

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER