Meclis Kararı - 09.09.2020 - 053

                T.C

                TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                               MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...09.09.2020....

KARAR NO

....53...

 

KARARIN

KONUSU

İş Deneyim Ücret Tarifesi

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, A.Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Volkan BEŞİROĞLU, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Hüseyin USTA, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi               : 09.09.2020             

Rapor No                       : 2020/26                                                                         

Konu                          : İş Deneyim Ücret Tarifesi

 

              KOMİSYON İNCELEMESİ :

 

             5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin f bendi gereğince, Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek Belediye Meclisinin görevleri arasında sayılmıştır.

 

              Belediye Meclisinin yazımızın ekinde sunulan, İş Deneyim Ücret Tarifesinin belirlenmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.  Şeklinde hazırlanan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 04.09.2020 tarihli ve 29349 sayılı teklifi.incelenmiştir.

.

        

              KOMİSYON GÖRÜŞÜ:      

 

             “İş Deneyim Ücret Tarifesi ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

HUKUK TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Güven YİĞİT (Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI (Kom.Bşk.Yrdc.), S.Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Ülkü SAKALAR(Üye), Olgun ÇELİK(Üye).

 

              K A R A R : İş Deneyim Ücret Tarifesi” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 09.09.2020 tarihli ve 2020/26 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulü, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 2’nci Toplantı Yılı, Eylül Ay’ı Toplantılarının 09.09.2020 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

Meclis Kararı - 09.09.2020 - 053

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER