Meclis Kararı - 09.09.2020 - 054

                T.C

                TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                               MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...09.09.2020....

KARAR NO

....54...

 

KARARIN

KONUSU

Cadde Sokak İşlemleri

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, A.Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Volkan BEŞİROĞLU, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Hüseyin USTA, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi               : 09.09.2020             

Rapor No                       : 2020/27                                                                         

Konu                          : Cadde Sokak İşlemleri

 

              KOMİSYON İNCELEMESİ :        

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendine göre: “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek”  gibi iş ve işlemler, Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır.

       İlçemiz sınırları dahilinde müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde muhtelif bazı yol isimlerinin iptal edilmesi, değiştirilmesi ve isimlendirilmesi gerekmektedir.

            Makamınızca da uygun görülmesi halinde; 1/1000 ölçekli imar planlarında yol olarak gözükmeyen Tuzla İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Sezer Sokak ve Orta Mahalle Simli Sokağın iptal edilmesi;

            Tuzla İlçesi Evliya Çelebi Mahallesinde bulunan Fener Sokağın isminin ( Şehit Halil DEMİR ) sokak olarak değiştirilmesi;

            1/1000 ölçekli imar planlarında yol olarak gözüken Tuzla İlçesi Cami Mahallesi ve Akfırat Mahallesindeki toplam iki adet isimsiz imar yolunun  isimlendirilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (n) Fıkrasına göre karar alınmak üzere, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7.Maddesinin (g) Fıkrasına göre de İstanbul Büyükşehir Belediyesine öneride bulunulmasına karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclis’ine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.09.2020 tarihli ve 29560 sayılı teklifi incelenmiştir.

        

              KOMİSYON GÖRÜŞÜ:       

 

              “Cadde Sokak İşlemleri” ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; 1/1000 ölçekli imar planlarında yol olarak gözükmeyen Tuzla İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Sezer Sokak ve Orta Mahalle Simli Sokağın iptal edilmesi; oybirliği ile,

               Tuzla İlçesi Evliya Çelebi Mahallesinde bulunan Fener Sokağın isminin ( Şehit Halil DEMİR ) sokak olarak değiştirilmesi; oybirliği ile,

                1/1000 ölçekli imar planlarında yol olarak gözüken Tuzla İlçesi Cami Mahallesinde bulunan sokağa Şule Yüksel ŞENLER isminin verilmesi oyçokluğu ile ve

                1/1000 ölçekli imar planlarında yol olarak gözüken Tuzla İlçesi Akfırat Mahallesinde bulunan sokağa Dr. Ayşe Hümeyra ÖKTEN isminin verilmesi komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür.    

             Meclisimizin onayına arz olunur.

 

HUKUK TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Güven YİĞİT (Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI (Kom.Bşk.Yrdc.), S.Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Ülkü SAKALAR(Üye), Olgun ÇELİK(Üye).

                T.C

                TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                               MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...09.09.2020....

KARAR NO

....54...

 

KARARIN

KONUSU

Cadde Sokak İşlemleri

Belediye meclisini teşkil eden zevat

 

 

                                                     Sayfa -2-

 

              K A R A R : Cadde Sokak İşlemleri” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 09.09.2020 tarihli ve 2020/27 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulü, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 2’nci Toplantı Yılı, Eylül Ay’ı Toplantılarının 09.09.2020 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oyçokluğu ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

 Meclis Kararı - 09.09.2020 - 054

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER