Meclis Kararı - 09.09.2020 - 055

                T.C

                TUZLA

       BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                               MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...09.09.2020....

KARAR NO

....55...

 

KARARIN

KONUSU

Aydınlı, Mimar Sinan Mahallesi 7470 Ada 5 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerinde Okul İnşaatı Yapımı ve İşbirliği Protokolü Yapılması İçin Yetki Verilmesi

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat KANT’ın Başkanlığında; Üyelerden- Güven YİĞİT, İbrahim Nazmi İŞ, Türel AĞYOL, A.Cihan SEVİLMİŞ, Tülay KALAV, Ülkü SAKALAR, İskender KARAKAYA, Düzgün ACAR, Akın GÜRKAN, Hakan YILDIZCI, Yasemin KAZAN, Tuncay ŞENOL, Barış CİN, Barış Birtan GÜNDÜZ, Nurhan ERDEM, Kenan ALBAYRAK, Volkan BEŞİROĞLU, Halil KÜTÜK, Bahrem KURUAĞAÇ, Mustafa SEVİM, Cevdet ALEMİN, Seyit Ahmet ŞAHİN, Rıza ÇALASIN, Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI, Olgun ÇELİK, Hüseyin USTA, Serkan TAY, Bilal ÇALIŞICI, Hakan TUNÇTÜRK, Erkan HANCI, Fuat SEVİM, Ferhat ALTUNKAYNAK, Ahmet ÇABUK, Celal CANDERE, Mahmut KADDER, Selçuk TAŞÇI.’nın iştiraki ile toplandı

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

 

Rapor Tarihi                 : 09.09.2020             

Rapor No                         : 2020/28                                                                            

Konu                           : Aydınlı, Mimar Sinan Mahallesi

                                           7470 Ada 5 Parsel Sayılı Taşınmaz

                                           Üzerinde Okul İnşaatı Yapımı ve

                                           İşbirliği Protokolü Yapılması İçin

                                           Yetki Verilmesi,

 

              KOMİSYON İNCELEMESİ :

            Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, imar planında okul alanı olarak ayrılan, Aydınlı (Mimar Sinan) Mahallesi, 7470 Ada 5 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde, Belediyemiz tarafından okul inşaatı/binası yapımı ve yaptırılması için; Başkanlığımız ile Milli Emlak Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği vb. ilgili bütün resmi kurum ve kuruluşlar ve ilgili bağışçı/bağışçılar arasında  gereken her türlü protokol ve sözleşmelerin imzalanması ile gerekli iş ve işlemlerin ilgili birimlerce buna göre yürütülmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18. ve 38. Maddelerine göre, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi YAZICI’ ya yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere; yazımız ve eklerinin Belediye Meclis’ine havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim. Şeklinde hazırlanan konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.09.2020 tarihli ve 29561 sayılı teklifi. incelenmiştir.

        

              KOMİSYON GÖRÜŞÜ:       

              “Aydınlı –Mimar Sinan Mahallesi - 7470 Ada 5 Parsel  Sayılı  Taşınmaz  Üzerinde Okul İnşaatı Yapımı ve İşbirliği Protokolü Yapılması İçin Yetki Verilmesi ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

HUKUK TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Güven YİĞİT (Kom.Bşk.), Bilal ÇALIŞICI (Kom.Bşk.Yrdc.), S.Ahmet ŞAHİN(Rpr.), Ülkü SAKALAR(Üye), Olgun ÇELİK(Üye).

 

              K A R A R : Aydınlı, Mimar Sinan Mahallesi 7470 Ada 5 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerinde Okul İnşaatı Yapımı ve İşbirliği Protokolü Yapılması İçin Yetki Verilmesi” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 09.09.2020 tarihli ve 2020/28 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulü, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 7’nci Seçim Dönemi, 2’nci Toplantı Yılı, Eylül Ay’ı Toplantılarının 09.09.2020 Çarşamba günü yapılan 2’nci Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

          Murat KANT
Meclis 1’inci Başkan Vekili                
 Barış CİN
  Divan Kâtibi 
                                 Erkan HANCI 
                                  Divan Kâtibi
 

  


G Ö R Ü L D Ü
  
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 

Meclis Kararı - 09.09.2020 - 055

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER